BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA

A jókai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2021/2022-es tanévre az alábbi idöpontokban lesz:

Elektronikai  formában: 2021. május  3 -tól 2021.május 7-ig

Személyesen a gyermekek részvétele nélkül: 2021.május 4. és 5.- én 9,00-töl 13,00-ig az óvodában.

                                                                       

A személyes beíratás esetén be kell tartani az összes higiéniai- epidemiológiai előírást – szájmaszk, védőkesztyű.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok óvodánk weboldaláról letölthetők.: www.ms-ovoda-jelka.eu.

Az óvodába való felvétel feltételei: A gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást nem kérjük.

Abban az esetben, ha a a gyermek óvodába való felvételét igazoló határozat kiadásáig a törvényes képviselő utólagosan nem adja le a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, a gyermek csak adaptációs óvodalátogatásra lesz felvéve. A speciális nevelő-oktató szükségleteket igénylő gyermek esetében nem kérjük az illetékes nevelési tanácsadó véleményét. Amennyiben a speciális nevelő-oktató szükségleteket igénylő gyermek törvényes képviselője nem biztosítja be utólagosan a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, valamint az illetékes nevelési tanácsadó véleményét, akkor a gyermek csak diagnosztikai óvodalátogatásra lesz felvéve.

A gyermekeket szlovák illetve magyar oktatási nyelvű osztályokba lehet beíratni 3-tól 6 éves korig.

Az óvodába való felvétel során előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik:

-        betöltötték ötödik életévüket

-        halasztást kaptak a kötelező iskolalátogatást illetően

A felvett gyermekek száma attól függ, hogy az egyes osztályok mennyi szabad kapacitással rendelkeznek. Magas érdeklődés esetén előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik:

-        Jóka község lakosai

-        egyedülálló szülő vagy árva gyermek ( a gyermek individuális helyzete)

-        amennyiben a törvényes képviselő két egymás utáni évben beadta a kérvényt a gyermek óvodába való felvételéről.

További információk: a fent található telefonszámokon.

A kérvény beadásának módja: elektronikus úton – msjelka@gmail.com

A gyermek felvételét/elutasítását igazoló határozatot a 2021/2022-es tanévre az óvoda igazgatónője adja ki 2020.06.15-ig.                                        

ÓVODAI JELETKEZÖLAP 2.docx (20231)

 
 

Közeledik a beíratkozás ideje, egy kis útmutató az    óvodánk életéről

A gyermek nevelését elsősorban a család feladatának tartjuk, amit mi az óvodában folytatunk, kiegészítjük a megkezdett nevelési folyamatot.

Megbeszéljük a szülőkkel a beszoktatás menetét.

Az óvodai élet menetét a napirend alkotja, a gyermekek megszokják, hogy mit kell tenniük, hogyan kell bekapcsolódni a napi tevékenységekbe/ foglalkozások, játszás, étkezés,pihenő..../

Gondoskodunk a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Gondoskodunk a gyermeki közösségben végezhető, sokszínű, az életkoruknak megfelelő tevékenységekről, játékokról.

Tiszteletben tartjuk a gyermek fejlődő személyiségét. Minden gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető. Fejlődése érdekében szüksége van szeretetre, megértésre, türelemre, törődésre, elfogadásra, bizalomra, önállóságra és társakra.

A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszintén közelednek hozzájuk.

A beszoktatás ideje alatt a gyermekekkel együtt végezzük a teendőket. A fokozatosság betartására törekedünk/ önálló étkezés, öltözködés, higiéniai szokások elsajátítása.

A mindennapi közös együttlétek, közösen végzett foglalkozások, társas kapcsolatok kialakítása, barátkozások, nagyon fontos, hogy minden gyermek megtalálja a helyét, szerepét a csoportban.

Nélkülözhetetlen a sok-sok mozgás, minél több időt töltünk a szabadban. Séták alkalmával is hozzájárulunk a gyermekek szabad levegőn való tartózkodásához.

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:

  • Személyiségükkel kapcsolatos szokásokat önállóan végzik/kezet mosnak, fésülködnek, önállóan használják a zsebkendőt, kultúráltan étkeznek, önállóan öltözködnek, ruhájukat ki-be gombolják, ügyelnek saját külsejükre, környezetük tisztaságára/

Óvodánk óvó, védő, nevelő, személyiségfejlesztő, a családi nevelés kiegészítője.

Pál Ibolya