BEÍRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA

A jókai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2022/2023-es tanévre az alábbi időpontokban lesz:

Elektronikus formában: 2022. május 1-től 2022. május 4-ig, email cím: msjelka@gmail.com

Személyesen: 2022.május 2-tól május 4-ig 9,00-től 13,00-ig az óvoda gazdasági részében.

A nyomtatványok személyesen átvehetők 2022. április 28-án és 2022. április 29-én 10,00 órától 12,00 óráig.

                                                                       

A személyes beíratás esetén be kell tartani az összes higiéniai- epidemiológiai előírást.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok óvodánk weboldaláról letölthetők ( www.ms-ovoda-jelka.eu. Tlačivá na stiahnutie) :Óvodai jelentkezőlap, Kérdőív, Súhlas zákonného zástupcu

FIGYELEM! A nyomtatványokat mindkét szülőnek alá kell írnia. 

Az óvodába való felvétel során előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik:

-        betöltötték ötödik életévüket

-        halasztást kaptak a kötelező iskolalátogatást illetően.

A felvett gyermekek száma attól függ, hogy az egyes osztályok mennyi szabad kapacitással rendelkeznek. Magas érdeklődés esetén előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik:

-        egyedülálló szülő gyermeke vagy árva gyermek ( a gyermek individuális helyzete)

-        amennyiben a törvényes képviselő két egymás utáni évben beadta a kérvényt a gyermek óvodába való felvételéről  

-        akinek a testvére már látogatja óvodánkat.

Az óvodát kizárólag azok a gyermekek látogathatják, akik már elsajátították az alapvető higiéniai és önkiszolgáló szokásokat és koruknak megfelelően önállóak. 

További információk: a fent található telefonszámokon.

A gyermek felvételét/elutasítását igazoló határozatot a 2022/2023-es tanévre az óvoda igazgatónője adja ki 2022.06.15-ig.                                        

 

Közeledik a beíratkozás ideje, egy kis útmutató az óvodánk életéről

A gyermek nevelését elsősorban a család feladatának tartjuk, amit mi az óvodában folytatunk, kiegészítjük a megkezdett nevelési folyamatot.

Megbeszéljük a szülőkkel a beszoktatás menetét.

Az óvodai élet menetét a napirend alkotja, a gyermekek megszokják, hogy mit kell tenniük, hogyan kell bekapcsolódni a napi tevékenységekbe/ foglalkozások, játszás, étkezés,pihenő..../

Gondoskodunk a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Gondoskodunk a gyermeki közösségben végezhető, sokszínű, az életkoruknak megfelelő tevékenységekről, játékokról.

Tiszteletben tartjuk a gyermek fejlődő személyiségét. Minden gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető. Fejlődése érdekében szüksége van szeretetre, megértésre, türelemre, törődésre, elfogadásra, bizalomra, önállóságra és társakra.

A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszintén közelednek hozzájuk.

A beszoktatás ideje alatt a gyermekekkel együtt végezzük a teendőket. A fokozatosság betartására törekedünk/ önálló étkezés, öltözködés, higiéniai szokások elsajátítása.

A mindennapi közös együttlétek, közösen végzett foglalkozások, társas kapcsolatok kialakítása, barátkozások, nagyon fontos, hogy minden gyermek megtalálja a helyét, szerepét a csoportban.

Nélkülözhetetlen a sok-sok mozgás, minél több időt töltünk a szabadban. Séták alkalmával is hozzájárulunk a gyermekek szabad levegőn való tartózkodásához.

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:

  • Személyiségükkel kapcsolatos szokásokat önállóan végzik (kezet mosnak, fésülködnek, önállóan használják a zsebkendőt, kultúráltan étkeznek, önállóan öltözködnek, ruhájukat ki-be gombolják, ügyelnek saját külsejükre, környezetük tisztaságára).

Óvodánk óvó, védő, nevelő, személyiségfejlesztő, a családi nevelés kiegészítője.

Pál Ibolya