Dôležitý oznam – zápis na stravovanie

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda Jelka v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pri materskej škole žiada rodičov, aby v dňoch 23. augusta a 24. augusta 2023 v čase od 9,00 – 17,00 hoddňa 25. augusta 2023 v čase od 9,00-13,00 hod v hospodárskej časti budovy materskej školy vyplnili a odovzdali zápisný lístok na stravovanie a prevzali poštové poukážky za stravu. V tomto čase bude zápisný lístok zverejnený na stiahnutie aj na web stránke materskej školy.

Zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2023/2024 si môžete stiahnuť v sekcii:

Školská jedáleň, Tlačivá na stiahnutie.

Včasnou úhradou stravného prispievate k plynulému a bezproblémovému chodu prevádzky školskej jedálne.

Prosíme rodičov detí, ktorým je potrebné zabezpečiť diétne stravovanie, aby sa zastavili osobne u vedúcej ŠJ.

Za spoluprácu Vám ďakujeme!