projekty, spoločné aktivity a predstavenia

Rodičovská zábava / Szülői bál 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prvý sneh - Első hó :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kuttyomfitty társulat - " Betlehem csillaga"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vianočný program školákov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulás

1 | 2 | 3 | 4 >>

Navštívil nás Mikuláš - Nálunk járt a Mikulás

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ágoston Anita - Hókirálynő

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bándy Katalin - Az aranyszőrű bárányka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tekvicové variácie a tekvicový sprievod

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Interaktívne pohybovo- rekreačné podujatie: KNICK - KNACK

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SIMSALA: hudobný - zábavný program: Kto s čím pracuje

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ifjú Szivek Táncszínház: HATÁRON TÚLI NEMZETI TÁNC - Hetvenhét verbunk a végekről

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Napjaink az óvodában - Naše prvé dni v MŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>