projekty, spoločné aktivity a predstavenia

GHYMES - Szarka Gyula:" Bennünk van a kutyavér"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Letná olympiáda - Nyári olimpia :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň obce - Falunap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hurrá, itt a nyár! - Hurrá, je tu leto! :)

Anyák napja - Deň matiek :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozprávkové predpoludnie: Privítanie novoprijatých detí - Mesedélelőtt: Az új ovisaink látogatása óvodánkban

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aszfaltrajzolás A CoopJednota előtt gyermeknap alkalmából - Kreslenie na asfalt pred CoopJednota z príležitosti MDD

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vidám táncos - zenés délelőtt :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Discoparáda Šaša Maroša :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozorovanie vývoja motýľov :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Plavecký výcvik IV.deň - Úszótanfolyam IV.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik IV.deň - Úszótanfolyam IV.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sportkör :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

SLNIEČKO - Keď budem veľký

Tavaszi nagytakarítás az óvoda udvarán - Jarné upratovanie na školkom dvore

Dopravné ihrisko :)

Plavecký výcvik III.deň - Úszótanfolyam III.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik II.deň - Úszótanfolyam II.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik I.deň - Úszótanfolyam I.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva v ZŠ našich predškolákov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Športový krúžok :)

Sportkör :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hurrá, itt a cirkusz - bábjáték

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Látogatás az iskola I. osztályában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Janka a Danka" - divadelné predstavenie v MŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A mesék birodalmában (Pillangó és Méhecske csoport)

Könzvtárlátogatás - Návšteva knižnice

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

KARNEVAL - Vystúpenie skupiny Glamour

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Práca polície

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rodičovská zábava / Szülői bál 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prvý sneh - Első hó :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kuttyomfitty társulat - " Betlehem csillaga"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vianočný program školákov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulás

1 | 2 | 3 | 4 >>

Navštívil nás Mikuláš - Nálunk járt a Mikulás

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ágoston Anita - Hókirálynő

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bándy Katalin - Az aranyszőrű bárányka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tekvicové variácie a tekvicový sprievod

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Interaktívne pohybovo- rekreačné podujatie: KNICK - KNACK

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SIMSALA: hudobný - zábavný program: Kto s čím pracuje

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ifjú Szivek Táncszínház: HATÁRON TÚLI NEMZETI TÁNC - Hetvenhét verbunk a végekről

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Napjaink az óvodában - Naše prvé dni v MŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letná olympiáda - Nyári olimpia :)