V triede MRAVČEKOV

MÉHECSKÉK csoport

PILLANGÓ csoport

Sovičky a Lienky

Posledné úpravy v pavilóne "E"- Elkészült az új pavilón

Slávnostné odovzdávanie nového pavilónu do užívania- Az "E" pavilón ünnepélyes átadása

Jesenné aktivity v triedach

Öszi aktivitások a pillangó csoportban

Špotový krúžok- sportkör

Projekt DENTÁLALARM- I. prednáška

"Póla radí deťom"- prednáška

" Szorgalmas Méhecskék"

DENTAL ALARM II: prednáška

MICIMACKÓ születésnapja- bábjáték

Aktivitások a Pillangók csoportban

"Tekvicové variácie"

Nagyszülők köszöntése az óvodában

DENTAL ALARM- III. prednáška

"Výroba papiera" v triede Mravčekov

O činnosti POLÍCIE - prednáška

Az emberi testről tanultunk

Bábkové divadlo: " O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI"

"ABECEDA o zdraví"- interaktívne divadelné predstavenie

Stretnutie s Mikulášom- Találkozás a Mikulással a Jednota üzlet előtt

"Doprava v kocke"- prednáška nadpor. M. Praženkovej

Aktivity v triede: " SOVIČKY"

Mikulášska oslava v MŠ

Tréning malých športovcov

Darčeky od detí z Rakúska- ĎAKUJEME!!! Ajándékok Ausztriából- Köszönjük!!!

Hudobný koncert Viktora Guľváša v MŠ

Návšteva v kult. dome: " RÓMSKE DETI TANCUJÚ"

Pečenie medovníkov v triedach: LIENKY, MRAVČEKY a STONOŽKY

Vianočný program v rímskokatolickom kostole- karácsonyi műsor a templomban

Predvianočná hodina náboženstva- karácsony előtti hittanóra az óvodában Péter atyával

Návšteva p. starostu v MŠ- Polgármester úr látogatása az Óvodában

Vianočný trh v MŠ- Karácsonyi vásár az Óvodában

Vianočná besiedka v triede Mravčekov

Karácsonyi műsor a Méhecskék csoportban

Vianočný program v triedach: Lienky a Stonožky

Karácsonyi műsor a Pillangók csoportjában

Vianočné prípravy a besiedka v triede sovičiek

Škôlkári a prvý sneh

Zábavný program: KNICK-KNACK

Ügyeskedtünk a zsonglőr bácsival!

Ukončenie projektu DENTAL ALARM

Plavecký výcvik v SWIM KLUB Senec- I. deň, Úszótanfolyam

Rodičovský ples- Szülői bál

Plávanie: 3. deň- Úszótanfolyam 3. nap

Plavecký výcvik - 6. deň- Úszótanfolyam 6. nap

Plávanie- 8. deň- Úszás- 8. nap

Színházi előadás: " SICC"

Ukončenie plaveckého výcviku- Úszótanfolyam befejezése

sovičky a ich rôzne aktivity

Bábkové divadlo : " DOMČEK, KTORÝ KAŠLAL"

KARNEVAL V MŠ- FARSANGI JELMEZBÁL

Sférické kino: "ZAČAROVANÝ ÚTES", " AKO IŠIEL MESIAC K SLNKU"

aktivity v triede Stonožky

Aktivitások a Méhecskék csoportjában

Športový krúžok: I. jarný tréning- Sportkör- I. tavaszi edzés

Návšteva v knižnici- Könyvtárlátogatás

"Barangolás a mesék birodalmában"

Rozprávkové predpoludnie v triede Mravčekov

Látogatás az iskola első osztályában

Rozprávkové predpoludnie triedy: sovičky vs. mravčekovia

Na návšteve v ZŠ

Bábkové divadlo: "KOZA ROHATÁ A JEŽ"

Príjemné predpoludnie so zvieratkami

"Chystáme sa do školy" aktivity v triede : Mravčeky

Tavaszi aktivitások a "Pillangó" csoportban

"Škola škriatkov"- divadelné predstavenie ku Dňu Zeme

Deň Zeme / Föld napja

Dopravné ihrisko / Közlekedési pálya

Hasiči / Tűzoltók

Madarak és fák: meseelőadás

Deň matiek / Anyák napja

Dni radosti a veselosti v MŠ/ Gyermeknap az óvodában

Piknik pri Malom Dunaji- A Malom vendéglő vendégei voltunk

Na športovom ihrisku- A sportpályán

Deň obce / Falu nap