projekty, spoločné aktivity a predstavenia

Deň obce - Falunap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Nyártündér és a boszorkány" - interaktív zenés bábszínház

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozprávkové predpoludnie: Privítanie novoprijatých detí - Mesedélelőtt: Az új ovisaink látogatása óvodánkban

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozprávkové predstavenie: O zlatej rybke

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mozart deťom - Bastien a Bastienka - veselá spevohra 12-ročného W. A Mozarta pre deti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aszfaltrajzolás A CoopJednota előtt gyermeknap alkalmából - Kreslenie na asfalt pred CoopJednota z príležitosti MDD

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MDD na Malom Dunaji - Gyermeknap a Kis-Dunánál

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo na hojdačke - 4 ročné obdobia

1 | 2 | 3 | 4 >>

A Föld napja gyerekszemmel - Deň Zeme očami detí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A Föld napja - Deň Zeme

Bábkové divadlo " Malí huncúti"

Khern Mónika előadása az erdei állatok életéről

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukončenie plaveckého výcviku - Úszótanfolyam befejezése

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik IV.deň - Úszótanfolyam IV.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik III.deň - Úszótanfolyam III.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Meseelőadás: "Nagyhatalmú sündisznócska"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Plavecký výcvik II.deň - Úszótanfolyam II.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik I.deň - Úszótanfolyam I.nap

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Športový krúžok - Sportkör

Iskolalátogatás

Návšteva v ZŠ našich predškolákov

Dopravné ihrisko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo Dúha: O neposlušnej maminke

Rodičovská zábava / Szülői bál 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Póla radí deťom II.

Dentálalarm a Méhecskék csoportban III. - IV.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dentálalarm a Méhecskék csoportban I.-II.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

hudobné predstavenie "Simsalala"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

návšteva p. prednostky a našich kamarátov prváčikov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Navštívil nás Mikuláš

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Klaunovanie s bublinami

1 | 2 | 3 | 4 >>

predstavenie "Snehová kráľovná" v Senci

KUTTYOM-FITTYTÁRSULAT

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadelné predstavenie "Rozmarinka"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Póla radí deťom

Dental Alarm

1. prednáška - Deti sa oboznámili aká má byť správna kefka pre ich zúbky - má mať malú hlavičku, mäkké a husté vlákna zastrihnuté rovno a dlhú rovnú rúčku. Dostali aj kefky, ktoré ich budú sprevádzať počas celého projektu. Dozvedeli sa, že čistenie nie je len  o zubnej kefke, ale aj správnom čistení a dôležitosti dočistenia zúbkov rodičmi. Potešili sa motivačným kalendárikom čistenia zúbkov s nálepkami do ktorého si budú za každým vyčistením nalepovať nálepky.

2. prednáška - Deti si v prvej časti zopakovali poznatky z predošlej prednášky o správnom čistení zubov. Prostredníctvom modelu chrupu sa deti oboznámili so stavbou zubov, a pochopili tiež úlohu ďasien, jazyka a pier. Prostredníctvom jablka, gumených cukríkov poznávali funkciu a presvedčili sa o vypovedaných tvrdeniach. Debatovali o možnosti pokazenia sa zubov, koľko krát si ich umývame so zubnou pastou - 2x denne a 1x denne bez zubnej pasty, aby boli všetky plôšky hladké.

3. prednáška -  Táto prednáška bola venovaná kazovede, čo spôsobujú kazy a baktérie v našich ústach. Deti zisťovali akým spôsobom môžeme zistiť, že naše zuby sú napadnuté kazom.... Detekčným roztokom sa mohli presvedčiť o zdraví svojho chrupu. Ak sa detekčný roztok zafarbil na fialovo, znamenalo to kaz, ak ostal ružový, zúbky sú zdravé. Sľúbili, že sa o svoje zúbky budú starať vzornejšie.  Na záver dostali pexeso a obrázok.

4. prednáška - Deti sa po zjedení rôznych druhov potravín - zdravých i nezdravých presvedčili o tom, že čistotu zubov vedia skontrolovať aj jazykom - čistý zub je hladký a špinavý je drsný. Dozvedeli sa o dôležitosti čistenia po každom sladkom jedle a nápoji  a to opláchnutím čistou vodou, aby zabránili rozpúšťasniu skloviny kyselinami. Triedili magnetky potravín do zdravého chrupu a chrupu napadnutého kazmi. Za svoju šikovnosť a snahu dostali certifikát o absolvovaní  programu.

Dental Alarm 4. prednáška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dental Alarm - 3. prednáška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dental Alarm - 2. prednáška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dental Alarm - 1. prednáška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>