Školský rok 2019/2020

Spoločné aktivity

 

 
 
 

Tekvicové variácie s hudobnou skupinou GLAMOUR - Tökparti a GLAMOUR együttessel

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SIMSALA: hudobný - zábavný program: O SVETADIELOCH

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prednáška : "Póla radí deťom"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Prvé dni v MŠ- Első napok az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bábkové divadlo: Janko Polienko