Školský rok 2019/2020

Spoločné aktivity

 

 
 
 

Rozlúčkové predpoludnie- Búcsú az óvodától

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Po troch mesiacoch v MŠ - Újra az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dezinfikácia priestorov a hračiek - Az óvodai helyiségek és játékok fertőtlenítése

Ples materskej školy - Óvodabál

DENTALALARM IV. prednáška

DENTALALARM III. prednáška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DIVADLO DÚHA: "Myšky sa hrajú"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DENTALALARM: I. - II. prednáška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva predškolákov v ZŠ

1 | 2 | 3 | 4 >>

Návšteva Pána starostu a zamestnancov OÚ - A polgármester úr és a községi hivatal alkalmazottainak látogatása az óvodában

Mikuláš pred obchodným domom Jednota - Mikulás a Jednota áruház előtt

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Navštívil nás Mikuláš - Nálunk járt a Mikulás

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MT FAMILY DANCE CREW táncos előadása

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kúzelník Ivan v MŠ- Bűvész az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vystúpenie pre dôchodcov - Ünnepi műsor a nyugdíjasok részére

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mesevarázs bábszínház: TÉLI MESE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bábkové divadlo: Janko Polienko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Cirkusové predstavenie v budove ZŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

KNICK- KNACK: " Rýchlo, rýchlo, rýchlejšie"

1 | 2 | 3 | 4 >>

KNICK-KNACK: "Gyorsan, gyorsan, gyorsabban"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Korpás Éva: LIBIDÁROM

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tekvicové variácie s hudobnou skupinou GLAMOUR - Tökparti a GLAMOUR együttessel

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SIMSALA: hudobný - zábavný program: O SVETADIELOCH

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prednáška : "Póla radí deťom"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Prvé dni v MŠ- Első napok az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>