Školský rok 2021/2022

Jelčianský obecný deň - Jókai falunap

Zdravý tanier - modelovanie ovocia a zeleniny

Prezentácia požiarnickej techniky DHZ Jelka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Póla radí deťom - návšteva Obvodného oddelenie PZ, Jelka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Medzinárodný deň detí v MŠ - Gyermeknap az Óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Športové doobedie - Sportdélelőtt

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Recyklohry - CIRKUS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A három kismalac és a farkas

1 | 2 | 3 | 4 >>

Planetárium

Póla radí deťom-preventívny projekt pre 5-6 ročné deti

1 | 2 | 3 | 4 >>

Folyók, tavak titkai

Lienky - miešanie farieb

Zahrajko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Iskolában jártunk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"DOPRAVA V KOCKE" - preventívna prednáška PZ z Galanty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň Zeme - A Föld napja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DEŇ ZEME - Mravčeky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Húsvéti készülődés - Pillangó csoport

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prípravy na Veľkú noc - Lienky

Jar v sovičkovej triede

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Jar k nám letí" - trieda mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tavaszi készülődés - Pillangók

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oceánia

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vystúpenie žongléra Alexa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva knižnice

Divadielko - Červená čiapočka

Sovičky - Kniha naša kamarátka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekt - Veselé kamienky

Sovičky - fašiangové aktivity

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Méhecske csoport

1 | 2 | 3 | 4 >>

Karneval - Farsang

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Farsangi készülődés - Pillangók

Sovičky - Kde žijem a vyrastám ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pillangó csoport

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stonožky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prípravy k Vianociam - Karácsonyi készülődés

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prekvapenie na Mikuláša z obecného úradu - Mikulási meglepetés a községi hivataltól

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hurá, bol tu Mikuláš! - Hurrá, itt járt a Mikulás!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MRAVČEKY

Čo vieme o ľudskom tele - Sovičky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Telesná výchova v triede Mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pripomenuli sme si Deň materských škôl na Slovensku - Óvodák napja

Pre dedka a babičku

Jesenné hry - Őszi játékok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jesenné aktivity - Őszi aktivitások

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zo života sovičiek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktivity v triede Mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prvé dni v MŠ - Első napok az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>