Školský rok 2021/2022

Stonožky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prípravy k Vianociam - Karácsonyi készülődés

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prekvapenie na Mikuláša z obecného úradu - Mikulási meglepetés a községi hivataltól

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hurá, bol tu Mikuláš! - Hurrá, itt járt a Mikulás!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pillangó csoport

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MRAVČEKY

Čo vieme o ľudskom tele - Sovičky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Telesná výchova v triede Mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pripomenuli sme si Deň materských škôl na Slovensku - Óvodák napja

Pre dedka a babičku

Jesenné hry - Őszi játékok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jesenné aktivity - Őszi aktivitások

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zo života sovičiek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktivity v triede Mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prvé dni v MŠ - Első napok az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>