Školský rok 2021/2022

Pillangó csoport

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Telesná výchova v triede Mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pripomenuli sme si Deň materských škôl na Slovensku - Óvodák napja

Pre dedka a babičku

Jesenné hry - Őszi játékok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jesenné aktivity - Őszi aktivitások

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zo života sovičiek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktivity v triede Mravčekov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prvé dni v MŠ - Első napok az óvodában

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>