Plán aktivít materskej školy

21.09.2022 00:00

 

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY

 Plán aktivít uvedený nižše je orientačný a nie je záväzný

 

SEPTEMBER:

- adaptácia detí na nové prostredie

- poznávacie vychádzky-poznávanie blízkeho okolia

- hry a zábavné činnosti na školskom dvore

 

OKTÓBER:

- turistická vychádzka do prírody: zber jesenných plodov

- divadelné predstavenie podľa ponuky

- súťaživé hry na školskom dvore s environmentálnou tematikou

- jesenná výstava: kreácie so zeleniny a ovocia

- vitamíny zo záhradky: ochutnávka ovocia a zeleniny

- besiedka pre starých rodičov

- Tekvicové variácie

- Fotografovanie

- „ Doprava v kocke“: aktivita okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

 

NOVEMBER:

- divadelné predstavenie podľa ponuky

- výstava detských prác na tému: „Jeseň, pani bohatá“

- „Príroda sa chystá na zimu“: besiedka s environmentálnou tematikou

 

DECEMBER:

 

- Posedenie s Mikulášom, anjelíkom a čertom

- pečenie a zdobenie medovníkov

- vianočné posedenie s žiakmi I. ročníka základnej školy

- prípravy na vianočné trhy

- vianočná besiedka s rodičmi

- divadelné, bábková predstavenia s vianočnou tematikou podľa ponuky

 

         JANUÁR:

 

- divadelné, hudobné predstavenie podľa ponuky

- zimná turistická vychádzka

- zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky

- stavanie snehuliaka na školskom dvore

 

FEBRUÁR:

 

- príprava na karneval, ľudové tradície, karneval

- rozprávkové predstavenie podľa ponuky

- fašiangové zábavné hry

 

       MAREC:

- divadelné predstavenie podľa ponuky

- mesiac knihy: návšteva knižnice

- „Moja najmilšia kniha“: výstava kníh

- „V ríši rozprávok“: literárna súťaž

- jarná turistická vychádzka

 

      APRÍL:

- veľkonočné tvorivé dielne

- Deň Zeme: environmentálne hry na školskom dvore

- návšteva dopravného ihriska v Galante

- divadelné predstavenie podľa ponuky

- návšteva prvej triedy základnej školy

- „ Póla radí deťom“: aktivita okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

 

     MÁJ:

- zápis detí do materskej školy

- Vítanie novoprijatých detí: deň otvorených dverí

- rozprávkové predpoludnie: vítanie novoprijatých detí s rodičmi

- Deň matiek: besiedka

- fotografovanie

 

     JÚN:

 

- MDD: týždeň radosti, zábavy a hier

- „Práca polície“: aktivita okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

- hudobné predstavenie podľa ponuky

.- výlet k Malému Dunaju

- ukážka dobrovoľných hasičov

- letná olympiáda na športovom ihrisku

- výstava detských prác

- rozlúčková slávnosť