Plán aktivít materskej školy

01.10.2020 00:00

 

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY

 Plán aktivít uvedený nižše je orientačný a nie je záväzný

 

SEPTEMBER:

1.  Poznávacie vychádzky- posilňovať vzťah detí k blízkemu okoliu, prírode.

2.  Hry a zábavné činnosti na školskom dvore- súťaže, kreslenie na chodník, Šarkaniáda.

3.  Bábkové predstavenie

 

 

OKTÓBER:

 

1.  Turistická vychádzka do blízkej prírody- zber jesenných plodov

2.  Jesenná výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou v spolupráci so ŠJ.

3.  Bábkové predstavenie  v jazyku maďarskom: 

4.    Tekvicová slávnosť na školskom dvore- prehliadka tvorivosti detí a rodičov.

5.  Fotografovanie detí

6.  Exkurzia podľa školského vzdelávacieho programu

7.  Súťaživé hry na školskom dvore s environmentálnou tematikou.

7.  Návšteva žiakov I. ročníkov ZŠ v MŠ

NOVEMBER:

 1.   Výstava detských prác na tému: „ JESEŇ , PANI BOHATÁ“

2.   Bábkové predstavenie

3.   Ekoprogram MŠ -  „ Príroda sa chystá na zimný spánok“

4.   Exkurzia podľa plánu školského vzdelávacieho programu

5.   Výstava detskej tvorivosti a fantázie- z Lega Dupla

6.   Návšteva kúzelníka v materskej škole

7.    Cirkus- Muzikus: hudobné divadlo

 

DECEMBER:

 

1.   Posedenie s Mikulášom, Anjelíkom a Čertom.

2.   Vianočný koncert žiakov  ZŠ a ŠZŠ v Jelke.

3.   Vianočná besiedka s rodičmi- s posedením pri stromčeku.

4.   Zhotovenie darčekov, pečenie medovníkov na Vianočný trh.

5.   Vianočné trhy na spojovacej chodbe materskej školy

6.   Návšteva členov Klubu dôchodcov v materskej škole

7.   Betlehem csillaga:  Kuttyom -Fitty színház látogatása az óvodában

 

 

JANUÁR:

 

1.   Zimná turistická vychádzka k starému platanu.

2.   Bábkové predstavenie

3.   Zimná športová olympiáda na školskom dvore.

4.   Vystupovanie v kultúrnom dome pre dôchodcov.

5.   Návšteva predškolákov v ZŠ.

6.   Zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky

 

FEBRUÁR:

 

1.      „ Fašiangy Turíce“- tvorivé dielne s rodičmi: škraboška na karneval.

2.      Fašiangové súťaživé a zábavné hry v MŠ.

3.      Fašiangový karneval

4.      Bábkové predstavenie: 

5.      Ekoprogram v MŠ- starostlivosť o voľne žijúce zvieratá

6.      Tvorivé súťaže medzi triedami v stavaní snehuliaka.

MAREC:

1.  Mesiac knihy- návšteva v miestnej knižnici.

2.   „Moja najmilšia kniha“- výstava detskej literatúry spojená s predajom.

3.  „Pozvanie do sveta rozprávok“- literárna súťaž

4.  Bábkové predstavenie

5.  Dni zdravej výživy v MŠ

6.  „Jarné prekvapenia v prírode“- vychádzka k jazdiarni pri Malom Dunaji.

7.  Výstava detských prác na tému: Jar, Veľká noc.

 

APRÍL:

 1.     “Voda najcennejší dar prírody“ – exkurzia do ZSVAK v Jelke

2.  Deň Zeme- medzitriedna environmentálna súťaž na školskom dvore.

3.  Ekoprogram v MŠ: vyčistíme  okolie MŠ od odpadu.

4.  Návšteva Dopravného ihriska v Galante

5.  „Kto nás chráni?“-beseda s príslušníkmi policajného zboru- ukážka práce psovodov.

6.  Divadelné predstavenie v MŠ.

7.  Turistická vychádzka k Malému Dunaju.

MÁJ:

1.  Deň otvorených dverí: otvorené hodiny pre rodičov,

2.  „Rozprávkové predpoludnie“- vítanie novoprijatých detí .

3.  Deň matiek- besiedky v jednotlivých triedach spojené s ukážkou výchovnej práce.

4.  Výstava výtvarných prác detí na tému „ „Moja mama“

5.  Exkurzia podľa ŠkVP.

6.  Návšteva skanzenu pri Malom Dunaji.

7. Plavecký výcvik

 

JÚN:

 

1.   MDD- týždeň detskej radosti, hry a súťaže na školskom dvore.

2.   Výlet autobusom k vodnému mlynu pri Malom Dunaji.

3.   Spolupráca s príslušníkmi dobrovoľných požiarnikov – ukážka techniky pri brehu Malého Dunaja.

4.   Bábkové predstavenie

5.   Fotografovanie detí- tablo

6.   Deň športu- súťaže na športovom ihrisku v rámci projektu zameraného na zdravý životný štýl.

7.   Výstava detských výtvarných prác a fotodokumentácie.

8.   Spolupráca so ZŠ- vzájomné návštevy

9.   Rozlúčková slávnosť