Oznam – jarné prázdniny 2024

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda Jelka oznamuje rodičom/ zákonným zástupcom, že materská škola so súhlasom zriaďovateľa počas jarných prázdnin bude v prevádzke od 05.03.2024 do 08.03.2024.