GOOAL Academy ŠPORTOVÝ KURZ informuje:

-všeobecný atleticko - gymnastický základ pre budúci výber športu cieľ: výchova zdravého jedinca so vzťahom k športu, zdravý životný štýl budovanie všestranných pohybových návykov, tréningy zamerané na loptové hry, základy atletiky, základy gymnastiky, kolektívnu prácu 

-kde: bezpečné známe prostredie školy/škôlky (telocvičňa, areál škôlky/ školy, trieda) 

-ako: v športovom úbore (tepláková súprava, tričko, trenky), tenisky (pevná obuv) a fľaška s čistou vodou

- tréner: kvalifikovaný profesionálny tréner tréningová jednotka vedená zábavnou formou v duchu fair - play 

-cena: 25€ / 10tréningov + 8€ tréningové tričko 10tréningov = 1kurz - v rámci roku max.3 kurzy (jesenný, zimný, letný)

- platba sa vykonáva pred prvým tréningom v kurze na platbu budete vyzvaný formou emailu IBAN: SK08 0200 0000 0034 7089 0857 do poznámky uviesť: názov školy/škôlky + meno dieťaťa info: gooalacademypodunajsko@gmail.com

termíny a časy :
 
utorok - 8:00 - 8:45 I.skupina
štvrtok - 8:00 - 8:45 II.skupina 

jarný program: 10 tréningov

prihláška na športový krúžok.pdf (140401)

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************

 

Oznam!

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda  oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Galante  bude prevádzka materskej školy prerušená v termíne od 11. 02.2019 do 15.02.2019  z dôvodu chrípky a chrípke podobných ochorení. Poplatok za MŠ bude znížený o 5 pracovných dní. Prevádzka začne 

v pondelok 18.02.2019. Ďakujeme za pochopenie!

Értesítés!

 

 

Az Óvoda igazgatósága értesíti a szülöket, hogy a galántai Regionális Hivatal határozata alapján az óvoda müködése a gyermekek  betegsége miatt 2019. február 11- töl 2019. február 15-ig szünetel, ezért a következö hónapban az óvodai illeték 7,50 € lesz. Az óvoda 2019. február 18- tól újra üzemel.

Megértésüket köszönjük!

metodické usmernenie OU odbor školstva (2).pdf (1201562)

 

 

 


 

 

 

VÁZENÍ RODICIA!

Prosíme , podporte našu Materskú školu- Óvoda s 2% -mi z Vašich daní ! Oznámte svojmu zamestnávateľovi Váš zámer! ĎAKUJEME!!

TISZTELT SZULOK!

Kérjuk Onoket, támogassák óvodánkat adójuk 2%-val. Szándékukat kérjuk jelezzék munkáltatójuknál! KOSZONJUK!!

Naše údaje:  Slovenská rada rodičovských  združení :Rodičovské združenie pri MŠ- Óvoda, Mierová 960/18, 925 23 Jelka, IČO: 17319617/1190

Právna forma: Občianske združenie

 

15
/
16
Obchodné meno (názov)
17
Sídlo - Ulica Súpisné /orientačné číslo
18
19
PSČ Obec
20
21
Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V...................................................... dňa .................................. .........................................................
Podpis daňovníka
MF/021447/2015-721 1 7 3 1 9 6 1 7 1 1 9 0
Mierová 9 6 0 1 8
9 2 5 2 3 Jelka

Vážení rodičia!

 

Oznamujeme Vám, že dňa 11. 09. 2018 o 16:30 hod. bude konať plenárna schôdza ZRPŠ v triedach s VJS.

Ďakujeme!

 

Kedves Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy 2018. 09. 11 - én 16:00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz a magyar tanítási nyelvű osztályokban. A részvétel fontos! 

Köszönjük!

 

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas lených prázdnin

 
 

Počas lených prázdnin bude MŠ v prevádzke od 02. 07. 2018 do 20. 07. 2018 pre deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní. 

Od 23. 07. 2018 do 31. 08. 2018 je MŠ zatvorená z dôvodu čerpanoa závodnej dovolenky. 

 

Értesítés az óvoda üzemeléséről a nyári szünetben

 
 
Értesítjük a szülőket, hogy az óvoda 2018. 07. 02 - tól 2018. 07. 20 - ig üzemel.
 
2018. 07. 23 - tól 2018. 08. 31 - ig az óvoda nem üzemel.

Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že kvôli chrípkovej epidémií od 20. 02.2018-utorok do 23.02.2018- piatok bude prevádzka materskej školy prerušená .

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Az Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 2018. február 20- tól 2018. február 23-ig, azaz keddtől péntekig influenza járvány miatt az ovoda nem üzemel.

 

 

 

 

Žiadosť

Vedúca Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy – Óvoda v Jelke so súhlasom riaditeľstva materskej školy žiada Vážených rodičov, aby dňa 5.2.2018- pondelok  v ranných hodinách si prevzali od vedúcej ŠJ šeky za stravu na mesiac február.                          Ďakujeme!

 

 

Kérvény

A Jókai Óvoda mellett működö konyha főnöknöje az óvoda igazgatóságának engedélyével kéri a Tisztelt szülőket, hogy 2018.2.5-én, hétfőn  a reggeli órákban a étkezde vezetőjétől vegyék át a februári étkezés értékét tartalmazó postai utalványt.                Köszönjük!

 

Prerušená prevádzka

 

Riaditeľstvo MŠ so súhlasom zriaďovateľa MŠ v zastúpení p. starostom obce Imrem Farkašom oznamuje, že bude prerušená prevádzka v dňoch od 29.1.2018 do 2.2.2018. Z dôvodu sťahovania nábytku, hračiek a didaktického materiálu z budovy základnej školy a ukončovania prác v budove materskej školy. Brány materskej školy sa opäť  otvoria pre všetky prijaté deti od 5.2.2018.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

                                                     Riaditeľstvo a kolektív MŠ

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

 

Értesítjük Önöket, hogy az óvoda épületében a felújítási munkálatok befejeződtek.

Az óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a fenntartó jóváhagyásával hétfőtől, azaz 2018. január 29-től február 2-ig az óvoda nem fog üzemelni, mivel az eddig használt segédeszközöket, játékokat és bútorokat vissza kell juttatni a felújított óvoda épületébe. Köszönjük a megértésüket.

A felújított óvoda 2018. február 5 –én nyitja meg kapuit. Szeretettel várunk minden beiratott gyermeket.

Köszönjük

************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Skorý návrat do budovy materskej školy?

 

Milí rodičia,

rekonštrukčné práce na budove materskej školy sa chýlia ku koncu. Našou snahou je skorý návrat do budovy,  avšak upratovacích prác je veľa a čas je neúprosný.

Z tohto dôvodu by sme radi oslovili Vás rodičov. Uvítali by sme každého, kto má chuť  pomôcť a priložiť ruku k našej spoločnej snahe.

Upratovacie a sťahovacie práce už prebiehajú, ale od pondelka 15.1.2018 od 8-mej hodiny sa budú vykonávať čistiace práce v jednotlivých triedach.

Rodičov, ktorí si nájdu čas pomôcť uvítame od pondelka s vlastným vedrom a handrou v budove materskej školy.

Veríme v skorý návrat a spoluprácu s Vami.

Ďakujeme.

                                                                      Kolektív MŠ

 

Kedves Szülők!

A felújítasi munkálatok az óvoda épületében a végéhez közelednek. Mi, óvodai  alkalmazottak, már megkezdtünk a takarítási munkálatokat. Az idő kevés,ezért kérjük Önöket, szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék munkánkat.

Hétfőtől, 2018.1.15-től, 8:00 órától megkezdjük az osztályok rendbetételét. Várjuk minden jóakaratú és segítőkész szülő segítségét. Amennyiben készek segíteni, hozzanak  magukkal vödröt és rongyot.

Reméljük, hogy a közös munka meghozza gyümölcsét és minél előbb visszatérhetünk az óvodánkba.

Köszönjük

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

 

Metodické usmernenie z RÚVZ

Vážení rodičia,

v prílohe Vám  poskytujeme metodické usmernenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava  v súvislosti s chrípkovou sezónou.

metodické usmernenie školy 1.pdf (1316424)

Príloha č.1.docx (12630)

 

 

Dočasné telefónne číslo do materskej školy

Vážení rodičia,

dočasné telefónne číslo do materskej školy na komunikáciu s pedagógmi - odôvodnenie neprítomnosti dieťaťa, skorší ev. neskorší príchod atď. je

0944 879 246.

Vzhľadom k dočasnej aktivácií karty na informačné Smsk-ky nebudeme odpovedať, avšak berieme na vedomie. Ďakujeme.

Toto číslo nie je určené na odhlasovanie stravy. K dispozícií je pre Vás počas prevádzky MŠ t.j. od 6:30 - 16:30.

Stravu poprosíme odhlásiť výlučne na telefónnom čísle 0903 843 803 u vedúcej školskej jedálne p. Nagyovej.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Tisztelt Szülők!

            

Az ideiglenes telefonszám a pedagógusokkal való kommunikáció érdekében (a gyermek kijelentése az óvodából, későbbi vagy korábbi  érkezés stb.) az alapiskola épületében való tartózkodás idején:

0944 879 246

Ezt a számot 6,30-tól 16,30- ig lehet hívni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzeneteket tudomásul vesszük, de nem válaszolunk rájuk.

Az étkezésről való kijelentés továbbra is a 0903 843 803 telefonszámon történik Nagy Ildikó konyhavezetőnél.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

Stretnutie rodičov a učiteľov

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14.9.2017 (vo štvrtok) o 16-tej hodine v priestoroch ZŠ v jednotlivých triedach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív MŠ

 

Szülői értekezlet

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2017.9.14-én 16,00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz az osztályunkban.

Köszönjük

                            ************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia,

v dňoch 25. augusta a 28. augusta sa uskutoční zápis do školskej jedálne. Poprosím rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ v náhradných priestoroch v ZŠ, t.j. všetky 5-6 ročné a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov, aby sa zastavili v priestoroch ZŠ kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie od 8.00 do 15.00 hod.

Za pochopenie ďakujem.

                                                                                                                                                                              Vedúca ŠJ


Értesítjük a Szülőket, hogy 2017.08.25-én és 2017.08.28-án zajlik az óvodai étkezdébe való beíratkozás. Kérjük az 5-6 éves gyermekek és a munkaviszonyban lévő 3-4 éves gyermekek szüleit, hogy 8,00 és 15,00 óra között vegyék át a nyomtatványokat az iskola épületében.

 

************************************************************************************************

Važení rodičia,
 
taktiež Vás poprosíme o zhovievavosť a pochopenie rozhodnutia RÚVZ v Galante, v ktorom je dané, že MŠ počas rekonštrukcie môže navštevovať len istý počet detí z kapacitných a hygienických dôvodov. T.j. všetky 5-6 ročné deti a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov. Deti rodičov, ktorí sú doma ako i novoprijaté deti s radosťou privítame v MŠ po ukončení rekonštrukcie v budove materskej školy. 
 
Ďakujeme za ľudský a ústretový prístup v tejto aj pre nás náročnej situácii, ktorého odmenou budú krásne priestory pre vaše/"naše" detičky.A galántai regionális egészégügyi központ által kiadott rendelet alapján az óvoda átalakítási munkálatai idéjen csak 80 gyermeket tudunk fogadni
higiéniai okok és helyszüke miatt
az alapiskolában: az 5-6 éves gyermekeket és a 3-4 éves gyermekeket, akiknek szüleik munkaviszonyban vannak.
A nem munkaviszonyban lévö szülök gyermekeit és az újonnan felvett gyermekeket szeretettel várjuk az átalakítási munkák befejezése után az új, felújított óvodában.

Megértésüket és emberi hozzáállásukat köszönjük.
 

 

*************************************************************************************************

Vážení rodičia,

Bezpečnosť, pohodlie detí je našou prioritou, vzhľadom k tomu bude aj prevádzka zabezpečená v priestoroch ZŠ v Jelke. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Galante budú MŠ

 z kapacitných a hygienických dôvodov navštevovať všetky deti 5-6 ročné3-4 ročné deti zamestnaných rodičov.

O nových skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, ústretový prístup v tejto výnimočnej situácií.

Veríme v zdarný priebeh celej rekonštrukcie, bezkonfliktnú spoluprácu a skorý návrat do zrekonštruovanej budovy.

Kolektív MŠ

 

 
*************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

PROJEKT DEntal Alarm

Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok:
Dentálna hygiena: Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež , aké vlastnosti by mala mať správna zuná kefka a prečo.
Anatómia: Študenti  budú pracovať s modelom chrupu. Deti sa naučia nielen stavbu zubov , ale pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier.Študenti dajú deťom kolovať aj vytrhnutý zub. Dostanú motivačné kartičky s nálepkami, ktoré ich naučia pravidelnosti v čistení zubov.
Patogenetika: Deti sa dozvedia súvislosti medzi  zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto  ochoreniam predchádzať. Na tejto prednáške deti poteší darček v podobe pexesa. Pomocou poučných obrázkov si tak môžu utvrdovať získané poznatky.
Výživa: Študenti deťom vysvetlia správne stravovacie návyky , ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia ich , akým potravinám sa majú vyhýbať. Aby deti prednáška ešte viac bavila , sprevádzať ich ňou bude poučná maľovka s Lili a Lolom, ktorú dostane každé dieťa. 
 

 

RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

 

             

   ********************

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy v Jelke!

 

   Financovanie činnosti materskej školy je náročné a zdroje zriaďovateľa sú obmedzené. Preto aktívne hľadáme aj iné spôsoby získavania finančných zdrojov.

   Od roku 2005 sme využili možnosť a registrovali sme sa za prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. Nakoľko sa nám týmto podarilo získať dodatočné finančné prostriedky pre naše deti, opäť sa  Rodičovské združenie pri Materskej škole v Jelke aj  v tomto roku sa  zapísalo do zoznamu prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. Využite, prosím, aj vy zákonnú možnosť a rozhodnite, ako budú použité, vami zaplatené dane do štátneho rozpočtu.

   S vďačnosťou prijmeme aj akúkoľvek inú formu pomoci našim deťom, či už v podobe finančných, vecných darov, alebo vo forme pomoci pri organizovaní záujmových činností škôlkárov.

   Pomôžte, prosím, našim deťom, aby mali život v materskej škole pestrejší, veselší a zaujímavejší.

   Ďakujeme!

 

Identifikačné údaje:

 

Názov : Rodičovské združenie pri Materskej škole -Óvoda 

Sídlo:     Mierová 960/18

              925 23 Jelka

Právna forma:  Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO) :  17319617 1190

Bankové spojenie:  262 380 32 39/1100

 

 Tlačivo:  2 % :vyhlasenie-zamestnanca[1].rtf (106631) 

*****************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia a priatelia materskej školy ZAPOJTE SA DO PROJEKTOV!!!
 

  - RECYKLOHRY: zber drobných spotrebičov. Viac informácií o projekte: www. recyklohry.sk

- STAROSTLIVOSŤOU O SVOJ DOMOV POMÁHAJTE DEŤOM!!!  škole venujte kópiu alebo orginál pokladničného bloku od nákupu ľubovoľných čistiacich prípravkov CIF alebo DOMESTOS. viac informácií:  www.rozvojskol.sk

-ZBER PAPIERA: v hospodárskej časti budovy MŠ  zbierame papier, kartóny, zapojte sa aj VY.

-RAŇAJKY PRE ŠKOLKY viac informácií: www. ranajkypreskolky.sk

 

          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::