Plánované aktivity - školský rok 2019/2020

 

Jeseň

03.10.2019 -   Póla radí deťom - prezentácia  preventívneho projektu PZ Galanta

2019. 10.08. - MESEVARÁZS BÁBSZÍNHÁZ elöadása: " A kiskakas gyémánt félkrajcárja"

15. 10. 2019 - SIMSALA: hudobný - zábavný program: O SVETADIELOCH

 24.10. 2019 - FOTOGRAFOVANIE  v MŠ o 9.00 hod.

 24.10. 2019- Tekvicové variácie a Tekvicové party s hudobnou skupinou GLAMOUR od 16.30 hod.

07.11.2019- Návšteva logopéda v MŠ

 11.11.2019:  - Bábkové divadlo:  O Jankovi Polienkovi  

2019.11.12. - Korpás Éva: "LIBIDÁRIDOM"-  elöadás a kultúrházban

25.11.2019-  KNICK- KNACK: " Rýchlo, rýchlo, rýchlejšie" - pohybová show

26.11.2019-  Cirkusové predstavenie v budove ZŠ

29.11.2019- Vystupovanie v kultúrnom dome pre dôchodcov

 

 

 

Zima

2019.12.02.   MESEVARÁZS BÁBSZÍNHÁZ elöadása : TÉLI MESE

 05.12.2019-  Kúzelník Ivan v MŠ- Büvész az óvodában

 06.12. 2019 -Mikulášska oslava-  Mikulás az óvodában 

 18.  12. 2019   Vianočná besiedka- Karácsonyi  műsor

21.01.2020-  DENTALALARM:  téma: " Dentálna hygiena"

23.01.2020- DENTALALARM: téma: " Anatómia"

31.01.2020- Divadlo " DÚHA: "MYŠKY SA HRAJÚ"

03.02.2020: DENTALALARM- III. prednáška " Patogenetika"

05.02.2020: DENTALALARM - IV. prednáška " Výživa"

25.02.2020:    Karneval - Maszkabál

 

 

 

Jar

06.03.2020 : Návšteva Dopravného ihriska v Galante

03. 2020 Návšteva v miestnej knižnici- Könyvtár látogatás 

Plavecký výcvik v SWIMARÉNE SENEC

23.03.2020 - Testovanie školskej zrelosti v triede s VJM

26.03.2020- Práca polície  prezentácie preventívnych projektov PZ Galanta

31.03.2020- Testovanie školskej zrelosti v triedach s VJS

01.04.2020: SPIEVANKOVO- predstavenie vo Veľkých Úľanoch

09.04.2020 : Návšteva Dopravného ihriska v Galante

30.04.2020: Bublinová show: Mr. BUBBLE

 

Leto

04.05.2020- Sokoliari v MŠ-vystúpenia s dravými vtákmi

14.05.2020- Doprava v kocke- prezentácia  preventívneho projektu PZ Galanta

05.2020  Deň Matiek
02.06.2020: MAXIkoncert k MDD: "ČUMPELOVCI" 9.30 hod
06.2020- Deň otvorených dverí- rozprávkové predpoludnie pre novoprijaté deti
06.2020 - Kreslenie na asfalt pred COOP JEDNOTA         
06.2020 Zábavno- súťaživé hry na školskom dvore
06.2020- Účinkovanie na Obecných  dňoch
 06.2020- Školská olympiáda  na športovom ihrisku
24.06.2020 - Rozlúčková slávnosť