Plánované aktivity - školský rok 2020/2021

 

Jeseň

22.09.2020 -   Póla radí deťom - prezentácia  preventívneho projektu PZ Galanta

06.10.2020- Návšteva logopéda v MŠ

08.10.2020-  "Práca Polície"- preventívna aktivita PZ

 

Zima

 04.12. 2020  -Mikulášska oslava-  Mikulás az óvodában 

 

Jar: 

18.05.2021:  ZAHRAJKO zo Spievankova v MŠ
27.05.2021:  "Práca Polície "- prezentácia preventívneho projektu  na školskom dvore

Leto:

01.06.2021 : DEŇ DETÍ- GYERMEKNAP
02.06.2021: KRESLENIE NA ASFALT PRED  PREDAJŇOU COOP JEDNOTA,
02.06.02021: PREZENTÁCIA TECHNIKY  A VYBAVENIA DOBROVOĽNÝCH  POŽIARNIKOV
16.06.2021: DIVADELNÉ PREDSTAVENIE NA TÉMU " SEPAROVANIE ODPADU"
28. 06. 2021: VYSTÚPENIE DETSKEJ HUDOBNEJ SKUPINY " GLAMOUR"
29. 06. 2021: ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV- BALLAGÁS