Plánované aktivity - školský rok 2022/2023

 

Jeseň:

13.10.2022 - Fotenie

14.10.2022 - Doprava v kocke Póla: prezentácia preventívného projektu PZ Galanta

20.10.2022 - Jesenné aktivity na školskom dvore

22.10.2022 - Šarkaniáda na futbalovom ihrisku 

28.10.2022 - Lampiónový sprievod

4.11.2022 - Deň materských škôl na Slovensku  

9.11.2022 - Dentalalarm

15.11.2022 - Hudobné predstavenie - Szunyog Zsuzsa

16.11.2022 - Dentalalarm

23.11.2022 - Dentalalarm

28.11.2022 - Divadlo OSKAR - Kocúr v čižmách

28.11.2022 - Dentalalarm

29.11.2022 - Bábkové divadlo - Zakliata princezna 

 

Zima:

2.12.2022 - Tanečné predstavenie v KD

5.12.2022 - Návšteva starostu obce Ing. Gabriel Kiš

6.12.2022 - Mikuláš

7.2.2023 - Bábkové divadlo - O pyšnej Dorotke

8.2.2023 - Fotenie

16.2.2023 - Karnevál 

 

Jar: 

10.3.2023 - Babadlo - Palculienka 

28.3.2023 - Dopravné ihrisko

14.4.2023 - Póla radí deťom: prezentácia PZ Galanta

25.4.2023 - Planetárium: Život stromov

26.5.2023 - Bublinová show 

31.5.2023 - Kuttyomfitty - Az eltáncolt cipellők

 

Leto:

5.6.2023 - Zahrajko