MDD- GYERMEKNAP!

Riaditeľstvo MŠ- Óvoda, pedagogický kolektív a detí vyslovujú úprimné poďakovanie  sponzorom , ktorí nám spríjemnili náš deň radosti a veselosti :

* Majitelom Reštaurácie MALOM za pozvanie na piknik a občerstvenie,

* Vedeniu a členom Dobrovoľníckeho Hasičského Zboru v Jelke  za prehliadku a prezentáciu požiarnickej techniky.

* p. Barošovej  Lidke za vecné dary pre každé dieťa,

* Rodine Kramaricsovej za balónové variácie,

* p. Henrieta Szabovej, p. Jozefovi Kovácsovi a p.  Rie Mészárosovej za zabezpečenie odvozu detí k Malému Dunaju,

* p. Chrenkovi z COOP Jednota v Jelke za sladké  potešenie za kreatívne kreslenie detí na asfalt pred predajňou,

* Spoločnosti NESTLÉ Slovensko s.r.o. za sponzorský dar,

* Spoločnosti BONI-FRUCTI - Dunajská Lužná za omaľovánky

* Vedúcej ŠJ pri MŠ - Óvoda  za občerstvenie

 

 

 

**********************************************************************************************

POĎAKOVANIE

 

Riaditeľstvo MŠ- Óvoda vyslovuje úprimné  poďakovanie  nasledovným sponzorom a rodičom za pomoc pri úprave terénu v areáli MŠ- Óvoda :

* p. Gyula RÖTH a  Emil MASZAY  - úprava terénu, výkopové práce, zabezpečenie materiálu,

* p. Igor MRÁZ-  výkopové práce,

* BUILD HAUSE prevádzka Jelka  - za poskytnutie prírodného kameniva,

* p. G. PONGRÁCZ - pokládka betonových kociek,

* p. Juliane SZÖKE- dar trávneho osiva

* Rada Rodičov pri MŠ-  finančné zabezpečenie okrasných kríkov a rastlín, geotextílie, farebného mulču,

* KOW s.r.o.- dar byliniek, zeminy,

*  Rodičom a zamestnancom  MŠ - za účasť na brigáde,

Köszönjük !!!

 
Areál MŠ pred úpravou terénu a po úprave: