Edukačné aktivity a pracovné listy pre deti - marec

Aktivitások és feladatlapok gyerekeknek - március 

 

Sviatok jari - Veľká noc  - Húsvéti ünnepek 

Nové aktivity - Új aktivitások

 
 
 

Edukačné aktivity a pracovné listy pre deti - február 

Aktivitások és feladatlapok gyerekeknek - február 

 

Nové aktivity - Új aktivitások 

 
 
 

Starostlivosť o voľne žijúce zvieratká - Szabadon élő állatok 

 

Vesmír - Naprendszer bolygói 

Edukačné aktivity a pracovné listy pre deti - január 2021 

Aktivitások és feladatlapok gyerekeknek - január 2021 

 

Časové vzťahy - Időviszonyok (Tik-Tak) 

 

Zimné radovánky - Téli örömök

 

Zdravie - Egészség 

Prevencia z obývačky č.4 - Policajti a dopravné predpisy

Byť dobrým policajtom znamená poznať veľa zákonov.

Niektorí síce tvrdia, že zákony sú na to, aby sa porušovali, ale ako uvidíte aj v našej novej časti, nie je to tak.

Pravidlá cestnej premávky sú tu na to, aby keď ich budeme všetci dodržiavať, budeme sa cítiť vonku, mimo domu bezpečne.

V závere videa je tu opäť ďalšia výzva. Ako policajt junior si pozorne prezri obrázok a označ, čo je nesprávne. Obrázok nájdeš pod videom.

 

TÉMA: Príroda sa prebúdza

      Rozkvitnutá záhrada

             Zvieratká a ich mláďatká

 

Milí rodičia a deti, keďže k nám prichádza jar, priblížte  deťom typické prejavy prichádzajúcej jari prostredníctvom našich aktivít .

Aktivita č.1

 • Pustite deťom pesničkový videoklip ako rastú semienka rastlín zo Zeme. Najprv si pesničku vypočujte, pridajte pohyb a spolu si zatancujte.

 https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo

Aktivita č.2

 • Porozprávajte sa s deťmi o raste kvetiniek, cibuľke, vymaľujeme obrázok. Pomenujte kvety na obrázku, a vytlieskaním  zistíte, ktorý kvet má najviac/najmenej slabík.

(viď č.1)

Obrázok môžete rozstrihať a deti ho budú skladať, poprípade nalepia na výkres

Aktivita č.3

 • Choďte s deťmi von na dvor, poprípade na vychádzku, kde môžete pozorovať kvety, ktoré už deti poznajú.

Aktivita č. 4

 • Naučte sa s deťmi krátku báseň o kvetoch:      Rastlinka neveľká,
                                                                            tá naša priateľka,
                                                                            nôžky má skrčené,
                                                                            nevidno ju od zeme. 
                                                                            Rastlinka už rastie,
                                                                            má prevzácne šťastie,
                                                                            nôžky v zemi vystiera,
                                                                            lístočkami zamáva

Aktivita č.6

 • Pustite im pesničku o jarných kvietkoch Spievankovo:

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw

Aktivita č.7

 • Pozrite si nádherné video o domácich zvieratkách a ich mláďatách pre deti:

            https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts

 

 • Spievankovo – Ťuky – ťuky ťukalo

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI

Aktivita č. 8

 • Zahrajte si hru:

Ako sa zvieratá pohybujú

Ukazujete deťom obrázky známych zvierat a deti napodobňujú ich pohyb (had = plaziť sa, koza = po štyroch, žaba = skoky, holub = beh s mávaním rúk, koník = skok poskočný, slon = dupanie apod.).

Aktivita č 9.

 • Svoje poznatky si deti môžu zopakovať v kvíze:

https://programalf.com/alf-html/dist/#sk/file/45217

 

Prajeme vám krásne strávený čas,  vaše pani učiteľky.

Obr.č.1

Obr. č. 2.


 

Veľká Noc.docx (16003)

 

TÉMA: Veľká noc

Milí rodičia a deti, keďže máme nový týždeň, posielame aj zopár nových aktivít. Keďže sa blíži Veľká Noc, témou týždňa sú Veľkonočné tradície. Veľká Noc patrí medzi naše najvýznamnejšie sviatky. Rozšírte deťom obzor prostredníctvom našich aktivít a spríjemnite si tak spoločné chvíle, možno sa tak spolu vrátite aj vy do vašich detských čias

Aktivita č.1

Oboznámte deti s Veľkonočnými tradíciami, s ktorými sa stretávame u nás na Slovensku, v našom kraji, či u vás doma. Pozrite s nimi link:

https://najmama.aktuality.sk/clanok/235869/velka-noc-ocami-deti-viete-im-vysvetlit-vyznam-tychto-dni/

https://kamsdetmi.sk/velkonocne-tradicie-na-slovensku/

https://najmama.aktuality.sk/clanok/262319/nase-najkrajsie-velkonocne-tradicie-5-veci-ktore-o-nich-naucme-deti/

Aktivita č.2

Prečítajte si spolu krátku rozprávku: Veľkonočné dobrodružstvo o Vajíčku – Huncútovi Fredovi:

https://rozpravky.hrkalka.sk/?rozpravka=302

Aktivita č.3

Vytlačte si pracovný list. Dieťa si napíše meno do kolónky s menom. Na základe vašich pokynov vľavo/vpravo spočítajte vajíčka vo vozíkoch. Nech dieťa  usúdi, v ktorom vozíku je vajíčok viac. Na základe vašich ďalších pokynov hore, dole, vľavo, vpravo, spočítajte kvietky na obrázku, takisto včielky, kolesá na vozíku, atď. 

Potom obrázok vyfarbite.

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-noc/3337/pocitame-vajicka-vo-voziku/

Aktivita č.4

Zahrajte si Veľkonočné pexeso :

https://www.hrajhry.sk/hra/easter-card-match.html

Aktivita č.5

Poznáte hru Obri – trpaslíci?

Na váš pokyn (poviete) OBRI dieťa musí stáť, naopak na pokyn (poviete) TRPASLÍCI,  musí rýchlo kľaknúť. Striedate slová obri/trpaslíci, môžete aj zopakovať, skúsite, či sa dieťa nepomýli (pokyn: obri/ trpaslíci / obri / trpaslíci / obri / obri / obri / trpaslíci / trpaslíci / obri/,.... a takto pokračujete). Skúste si to s nimi naraz, verte mi je to veľmi zábavné

Cieľom tejto hry je vykonať základné postoje podľa pokynov: stoj, kľak. Takisto rozvíjate u detí aj postreh.

Aktivita č.6

Spestrite si chvíle a naučte vaše detičky veľkonočné veršovačky. Prečítajte im ich, a ktorá sa im zapáči, nech sa ju naučia. Pokojne môžu aj viac

Veľká noc kedyže už bude,

ktorý že ma šuhaj pooblievať príde?

Oblievaj, oblievaj vlasy aj hlavičku,

ale mi zašanuj tú novú sukničku.

 

Šibi, šibi, šibáky,

išli ujec na raky.

Raky štípu, pichá jež,

naše prúty musia tiež! 

***

Šibi, ribi, mastné ryby,

dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Ak mi nedáš dve vajíčka,

daj mi aspoň makovníčka.

Ešte k tomu groš,

aby bolo dosť.

****

Šibem, šibem, šibi ryby,

môj korbáčik nemá chyby.

Ešte vody trošička,

daj vajíčko z košíčka.

Malý zajko v tráve čupí,

sleduje ako sa jar budí.

Všetko živé raduje sa,

na Veľkú noc hotuje sa.

Aktivita č.7

V priloženom pracovnom liste Veľkonočné vajíčko zoraďte veľkonočné vajíčka od najväčšieho po najmenšie. Označte vajíčka číslicou, pričom 1.je najmenšie a 7 je najväčšie. Vajíčka si vyfarbite.

 

Takisto prikladáme PL Jarná grafomotorika  - opakovanie líní, v ktorom deti majú za úlohu prejsť  farbičkou po líniách, čiarach rôznych tvarov a spájajú lienku ku kvietku. Taktiež si obrázok vyfarbite.

 

Prajeme vám krásny týždeň  vaše pani učiteľky