Zamestnanci MŠ :

Výchovno- vzdelávaciu činnosť vykonáva 12 kvalifikovaných učiteliek  predprimárneho vzdelávania a 1 asistentka uč, ktoré spĺňajú  kritériá zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch .Nepedagogickí zamestnanci : účtovníčka, vedúca ŠJ, školník- údržbár,  kuchárky, upratovačky splnia požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia. Priemerný vek zamestnancov je okolo 40 rokov.

Az intézmény  felelős vezetője az igazgatónő.Hatáskörébe tartozik az intézmény rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az óvoda képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása.Vezetői munkáját a vezetőhelyettes segíti. Az óvoda minden csoportjában 2  szakképzett óvónő tevékenykedik.  Az óvónő-párok jól kiegészítik egymást a munkában, hasonló nevelési elveket vallanak, melyeket a gyakorlatban kiválóan alkalmaznak. Az alkalmazottak átlag életkora 40 év. A technikai személyzet is szakképzett.

Riaditeľka: Vidrová Ildikó

Zástup. riad. Kovácsová Anikó

Triedne učiteľky:Bc. Gaálová Ružena, Bc.Mészárosová Renáta, Bc. Benczeová Erika, Lelkešová Andrea, Réka Marič, Mgr. Polomová Katarína, Bc. Márišová Stella, Mgr. Skablová Kristína, Pálová Viola, Takácsová Judita, Banková Anita- asistenka uč.

Vedúca ŠJ, mzdová a  finančná účtovníčka: Nagyová Ildikó

Hlavná kuchárka: Vinczeová Eva, Ravaszová Marika

Upratovačky: Ravaszová Monika, Palsovicsová Darina

Školník - údržbár : Varga Michal