Zamestnanci MŠ :

Výchovno- vzdelávaciu činnosť vykonáva 12 kvalifikovaných učiteliek  predprimárneho vzdelávania a 1 asistentka uč, ktoré spĺňajú  kritériá zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch .Nepedagogickí zamestnanci : účtovníčka, vedúca ŠJ, školník- údržbár,  kuchárky, upratovačky splnia požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia. Priemerný vek zamestnancov je okolo 40 rokov.

Az intézmény  felelős vezetője az igazgatónő.Hatáskörébe tartozik az intézmény rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az óvoda képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása.Vezetői munkáját a vezetőhelyettes segíti. Az óvoda minden csoportjában 2  szakképzett óvónő tevékenykedik.  Az óvónő-párok jól kiegészítik egymást a munkában, hasonló nevelési elveket vallanak, melyeket a gyakorlatban kiválóan alkalmaznak. Az alkalmazottak átlag életkora 40 év. A technikai személyzet is szakképzett.

Riaditeľka: Kovácsová Anikó

Zástup. riad. Nagyová Margita

Triedne učiteľky:Bc. Gaálová Ružena, Bc.Mészárosová Renáta, Mgr. Benczeová Erika, Lelkešová Andrea,Vidrová Ildikó, Mgr. Polomová Katarína, Bc. Márišová Stella, , Pálová Viola, Mgr.Turčanová Denisa, Banková Anita, Izsáková Klára- asistenka uč.

Vedúca ŠJ, mzdová a  finančná účtovníčka: Nagyová Ildikó

Kuchárky: Vinczeová Eva, Ravaszová Marika, Sarköziová Helena

Upratovačky: Ravaszová Monika, Palsovicsová Darina

Školník - údržbár : Varga Michal