" VITAJ V CHROBÁČIKOVE"

 

 Materská škola je umiestnená v pavilónovej budove so spojovacími chodbami. Jednotlivé triedy sa nachádzajú v samostatných pavilónoch, okrem  II .a III.  triedy, ktoré sa nachádzajú v pavilóne "C", ale disponujú s vlastnou šatňou a sociálnym zariadením. Ostatné triedy majú samostatnú herňu, učebňu, umyváreň, šatňu a sociálne zariadenie. Vyučovacím jazykom  v štyroch  triedach je  štátny jazyk Slovenskej republiky a v dvoch  triedach  sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku maďarskej národnostnej menšiny.

Súčasťou materskej školy je priestranná záhrada s pieskoviskom, drevenými atrakciami, šplhacou vežou, šmyklavkami.

Budova je chránená bezpečnostným poplašným zariadením, napojeným na miestnu políciu.

 

 

 Triedy :        Pavilón :     Triedne učiteľky :

________________________________________

 

Mravce: 4-5-6 - VJS : "B", p. učiteľky Ildikó a Ruženka počet detí : 25

Sovičky : 5 -6 VJS : " E", p. uč. Renátka a Andreajka,  ped. asistent  Klárika: počet detí : 25

Lienky :4 -5 -VJS : "C", p. uč.  Deniska a Gitka , počet detí : 18

Stonožky: 3-4 - VJS: "C", p. uč. Stella a Katka, počet detí: 21

Včielky : 4-5-6 - VJM : "A",  p. uč. Anikó a Erika, počet detí : 23

Motýle  : 3-4 -VJM : "D", p. uč. Ibolyka a Anita, počet detí : 25

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.