Milí stravníci, Vážení rodičia!

 

Zápisný lístok na školský rok 2023/2024 môžete po vyplnení osobne odovzdať v Školskej jedálni ako súčasť Materskej školy - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka alebo Zápisný lístok zaslať elektronicky na emailovú adresu: sjmsjelka@gmail.com. Ak následne prostredníctvom emailu obdržíte výšku stravného, Vašu prihlášku na stravovanie považujte za vybavenú.

Stravné v tomto prípade uhradíte prevodom na účet do 30.08.2023,

IBAN: SK21 0200 0000 3500 1303 2132

 

 


Tlačivá na stiahnutie