Správa o VVČ

Predkladá :

Ildikó Vidrová- riaditeľka MŠ Jelka