Zápis do MŠ:

 
 

VÁŽENÍ  RODIČIA

Prosíme Vás , podporte Materskú školu- Óvoda, Mierová 960/18, Jelka  s 2 %- mi z Vašich daní.

Ďakujeme!

Naše údaje :  Slovenská rada rodičovských  združení Rodičovské združenie pri MŠ- Óvoda, Mierová 960/18,      925 23 Jelka, IČO: 17319617/1190

Právna forma: Občianske združenie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.pdf (168024)  - 2%

Ziados o prerušenie dochádzky.doc (26 kB)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.doc (28 kB)

Bezinfekčnosť.docx (11,6 kB)

Plná moc.docx (12,7 kB)

Meghatalmazás.docx (13,3 kB)