Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:

  • elektronicky:  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 prostredníctvom https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs  (upozorňujeme, že na úprave tlačiva e-prihlášky sa stále pracuje, preto ho posielajte až od 15.04. 2020) - doklady potrebné k zápisu (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa budú overovať v termíne do dvoch týždňov od otvorenia školy.

 

  • osobne - bez účasti dieťaťa: 27. apríl 2020 od 8.00 do 12.00 v budove ZŠ Jelka                                                                               28.apríl 2020 od 12.00 do 16.00 v budove ZŠ Jelka
  • Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - rúško, rukavice, vlastné pero.

Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť a priniesť ich vyplnené. 

Dokumenty na stiahnutie:

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vážení_rodičia_budúcich_prvákov2020.docx

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/img-200304140021.pdf

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dotazník-k-zápisu-do-1.ročníka.pdf

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/zap_list_1r2020.doc

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/dotaznik_skolskej_zrelosti_2020.doc

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/ziadost_o_odlozenie_skol_doch2020.doc