Zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2024

Milí rodičia,

v našej materskej škole bude prebiehať od 13.05 do 19.05.2024  zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2024. Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú
milióny detí, ktoré idú každý večer spať hladné.
Podporiť zbierku môžete prispením do pokladničky Modrý gombík UNICEF,  zaslaním SMS v
tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk
Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme.
Príspevkom do tejto zbierky pomôžete hladujúcim deťom.
Dnešným dňom sme ukončili zbierku Modrý gombík UNICEF. Podarilo sa nám vyzbierať 87,95 eur.
Ďakujeme, že ste sa zapojili do zbierky!