Zverejňovanie zmlúv a faktúr

 

Kolektívna zmluva 2020 (1).pdf (250885)

 
 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

dodatok č.2 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2848919)

dodatok č.3 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2871830)

Plyn dodatok č. 01.PDF (210490)

ZSE Energia, a.s.

dodatok k zmluve - elektrika.PDF (1201083)

Elektrická energia.PDF (1937865)

Berendsen Textil s.r.o. - rohože 

servisná zmluva - rohože.PDF (949615)

Rohože.PDF (333480)

Zmluva o poskytovaní technickej služby

zmluva o poskyt. technickej služ.PDF (2623010)

MAXNETWORK s.r.o. Kpt. Nálepku 866, 925 22 Veľké Úľany

Maxnetwork.PDF (389382)

Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a,821 09 Bratislava

001.jpg (851,8 kB),002.jpg (990 kB),003.jpg (2,1 MB),004.jpg (377,7 kB)

1001.jpg (1283972)1002.jpg (1867126)1003.jpg (2006887)1004.jpg (2272160)1005.jpg (2147695)1006.jpg (1894415)

Orange-Dodatok k zmluve.PDF (12839518)

IVES Čs. armády 20, 041 18 Košice

a.jpg (1,1 MB),b.jpg (1,3 MB),

Západosl. vod. spol., a.s. 927 00 Šaľa

w1.jpg (1 008,7 kB)w2.jpg (349,8 kB)w3.jpg (925,7 kB)w4.jpg (1,4 MB)w5.jpg (1,3 MB)w5.jpg (1,3 MB)w6.jpg (1,3 MB)w7.jpg (406,6 kB)

Slovak Telekom, a.s.Bratislava : Dodatok k Zmluve o pripojení

z1.jpg (1,7 MB)z2.jpg (358,7 kB)z3.jpg (1,1 MB)z4.jpg (1,8 MB)Image.jpg (1726430)Image.jpg (180039)

Slovak Telekom, a.s..PDF (2646733)

Poisntná zmluva č. 1

1 001.jpg (1,8 MB),2 001.jpg (3,3 MB),3 001.jpg (3,1 MB),4 001.jpg (3,7 MB),5 001.jpg (2,7 MB)
Poistná zmluva č. 2

a.jpg (2 MB)

Poistná zmluva č.3

B.jpg (514,7 kB),C.jpg (676,2 kB)D2.jpg (677,5 kB),E.jpg (1,5 MB),F.jpg (1,8 MB),G.jpg (2,1 MB),H.jpg (1,2 MB),I.jpg (847,5 kB)J.jpg (864,9 kB)

Zmluva o uskutočnení um.predstav.PDF (593423)

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva 2014.doc (139264) Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve platnej od r. 2014.doc (45056)Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve platnej od r. 2016.pdf (293882)

Zmluva  o združenej dodávke elektriny

1 001.jpg (556,1 kB),1 002.jpg (1,2 MB),1 003.jpg (1 021 kB),1 004.jpg (1,2 MB),,1 005.jpg (1,2 MB),1 006.jpg (1,4 MB),1 007.jpg (1,3 MB),1 008.jpg (1,4 MB), 1 009.jpg (1,4 MB),1 010.jpg (1,4 MB), 1 011.jpg (1,2 MB), 1 012.jpg (1,3 MB)1 013.jpg (1,1 MB),1 014.jpg (675,3 kB)

Zmluva o obstaraní vystúpenia:

A 001.jpg (679,4 kB),B 001.jpg (1 MB)

Eko Oil Slovakia s. r. o.

Kuch. odpad.PDF (264597)

Generali poisťovňa

001.jpg (682292)002.jpg (552855)003.jpg (835725)004.jpg (1573786)005.jpg (896233)

Hudobné centrum Bratislav

Koncert.PDF (147265)

Elma

ELMA-zmluva.PDF (66133

BOZP

Zmluva o poskytovaní služby BOZP.PDF (2666288)
Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služ.PDF (2333533)

REFAM s.r.o.

Mandátna mluva VO.PDF (2063410)