Zverejňovanie zmlúv a faktúr

 
 
 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

dodatok č.2 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2848919)

dodatok č.3 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2871830)

Plyn.PDF (1204788)

Zmluva o združenej dod. plynu.PDF (6166677)

 

ZSE Energia, a.s.

dodatok k zmluve - elektrika.PDF (1201083)

Elektrická energia.PDF (1937865)

El.energia dodatok č. 2.PDF (1426773)

El.energia dodatok č. 3.PDF (1337109)

El.energia dodatok č. 4.PDF (1204993)

El. energia dodatok č. 5.PDF (1296064)

 

Berendsen Textil s.r.o. - rohože 

servisná zmluva - rohože.PDF (949615)

 

Elis Textile Care SK s. r. o. 

Elis Textile Care SK s.r.o..PDF (702097)

 

Zmluva o poskytovaní technickej služby

Zmluva o poskytn. TS č. 2018002.PDF (2929678)

 

Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a,821 09 Bratislava

Dodatok k zmluve o posk. ver.slu.PDF (9367135)
Zmluva o poskyt.verejných sl..PDF (5863792)
 

IVES Čs. armády 20, 041 18 Košice

a.jpg (1,1 MB),b.jpg (1,3 MB),

 

Západosl. vod. spol., a.s. 927 00 Šaľa

w1.jpg (1 008,7 kB)w2.jpg (349,8 kB)w3.jpg (925,7 kB)w4.jpg (1,4 MB)w5.jpg (1,3 MB)w5.jpg (1,3 MB)w6.jpg (1,3 MB)w7.jpg (406,6 kB)

 

Slovak Telekom, a.s.Bratislava : Dodatok k Zmluve o pripojení

Slovak Telekom, a.s..PDF (2646733)

Slovak Telekom, a.s. dodatok.PDF (2072169)

Slovak Telekom, a.s. zmluva č.2.PDF (2131017)

Telekomunikačné služby.PDF (2304803)

 

Poisntná zmluva č. 1

1 001.jpg (1,8 MB),2 001.jpg (3,3 MB),3 001.jpg (3,1 MB),4 001.jpg (3,7 MB),5 001.jpg (2,7 MB)


Poistná zmluva č. 2

a.jpg (2 MB)

 

Poistná zmluva č.3

B.jpg (514,7 kB),C.jpg (676,2 kB)D2.jpg (677,5 kB),E.jpg (1,5 MB),F.jpg (1,8 MB),G.jpg (2,1 MB),H.jpg (1,2 MB),I.jpg (847,5 kB)J.jpg (864,9 kB)

 

Kolektívna zmluva

 (293882)  Kolektívna zmluva 2020 (1).pdf (250885)

Kolektívna zmluva 2022.PDF (13139781)

 

Zmluva o obstaraní vystúpenia

 

Hudobné centrum Bratislav

Zmluva č. 531 2018 o obstar. vystúpenia.PDF (1442831)

 

BOZP

Zmluva o poskytovaní služby BOZP.PDF (2666288)
Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služ.PDF (2333533)

Dodatok č.1 k zmluve o PPZS.PDF (1315092)

 

ŠEVT, a.s.

Rámcová kúpna zmluva.PDF (2995457)

 

KOMENSKY, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb.PDF (2700305)

 

PPKK SERVICE s.r.o.

Zmluva o dielo.PDF (2891936)

 

REVIG s.r.o.

Zmluva o regulácii živ. škodcov.PDF (827422)

 

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva.PDF (4706592)

 

LPsys

LPsys.PDF (2425342)

 

Archimetes s.r.o. 

Archimetes, s.r.o..PDF (4666517)