Zverejňovanie zmlúv a faktúr

 
 
 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

dodatok č.2 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2848919)

dodatok č.3 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2871830)

Plyn dodatok č. 01.PDF (210490)

Plyn.PDF (1204788)

Zmluva o združenej dod. plynu.PDF (6166677)

 

ZSE Energia, a.s.

dodatok k zmluve - elektrika.PDF (1201083)

Elektrická energia.PDF (1937865)

El.energia dodatok č. 2.PDF (1426773)

El.energia dodatok č. 3.PDF (1337109)

 

Berendsen Textil s.r.o. - rohože 

servisná zmluva - rohože.PDF (949615)

Rohože.PDF (333480)

 

Zmluva o poskytovaní technickej služby

zmluva o poskyt. technickej služ.PDF (2623010)

Zmluva o poskytn. TS č. 2018002.PDF (2929678)

 

MAXNETWORK s.r.o. Kpt. Nálepku 866, 925 22 Veľké Úľany

Maxnetwork.PDF (389382)

 

Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a,821 09 Bratislava

001.jpg (851,8 kB),002.jpg (990 kB),003.jpg (2,1 MB),004.jpg (377,7 kB)

1001.jpg (1283972)1002.jpg (1867126)1003.jpg (2006887)1004.jpg (2272160)1005.jpg (2147695)1006.jpg (1894415)

Orange-Dodatok k zmluve.PDF (12839518)

Dodatok k zmluve o posk. ver.slu.PDF (9367135)
Zmluva o poskyt.verejných sl..PDF (5863792)
 

IVES Čs. armády 20, 041 18 Košice

a.jpg (1,1 MB),b.jpg (1,3 MB),

 

Západosl. vod. spol., a.s. 927 00 Šaľa

w1.jpg (1 008,7 kB)w2.jpg (349,8 kB)w3.jpg (925,7 kB)w4.jpg (1,4 MB)w5.jpg (1,3 MB)w5.jpg (1,3 MB)w6.jpg (1,3 MB)w7.jpg (406,6 kB)

 

Slovak Telekom, a.s.Bratislava : Dodatok k Zmluve o pripojení

z1.jpg (1,7 MB)z2.jpg (358,7 kB)z3.jpg (1,1 MB)z4.jpg (1,8 MB)Image.jpg (1726430)Image.jpg (180039)

Slovak Telekom, a.s..PDF (2646733)

Slovak Telekom, a.s. dodatok.PDF (2072169)

Slovak Telekom, a.s. zmluva č.2.PDF (2131017)

Telekomunikačné služby.PDF (2304803)

 

Poisntná zmluva č. 1

1 001.jpg (1,8 MB),2 001.jpg (3,3 MB),3 001.jpg (3,1 MB),4 001.jpg (3,7 MB),5 001.jpg (2,7 MB)


Poistná zmluva č. 2

a.jpg (2 MB)

 

Poistná zmluva č.3

B.jpg (514,7 kB),C.jpg (676,2 kB)D2.jpg (677,5 kB),E.jpg (1,5 MB),F.jpg (1,8 MB),G.jpg (2,1 MB),H.jpg (1,2 MB),I.jpg (847,5 kB)J.jpg (864,9 kB)

Zmluva o uskutočnení um.predstav.PDF (593423)

 

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva 2014.doc (139264) Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve platnej od r. 2014.doc (45056)Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve platnej od r. 2016.pdf (293882)  Kolektívna zmluva 2020 (1).pdf (250885)

 

Zmluva  o združenej dodávke elektriny

1 001.jpg (556,1 kB),1 002.jpg (1,2 MB),1 003.jpg (1 021 kB),1 004.jpg (1,2 MB),,1 005.jpg (1,2 MB),1 006.jpg (1,4 MB),1 007.jpg (1,3 MB),1 008.jpg (1,4 MB), 1 009.jpg (1,4 MB),1 010.jpg (1,4 MB), 1 011.jpg (1,2 MB), 1 012.jpg (1,3 MB)1 013.jpg (1,1 MB),1 014.jpg (675,3 kB)

Zmluva o obstaraní vystúpenia:

 

Eko Oil Slovakia s. r. o.

Kuch. odpad.PDF (264597)

 

Generali poisťovňa

001.jpg (682292)002.jpg (552855)003.jpg (835725)004.jpg (1573786)005.jpg (896233)

 

Hudobné centrum Bratislav

Zmluva č. 531 2018 o obstar. vystúpenia.PDF (1442831)

Elma

 

BOZP

Zmluva o poskytovaní služby BOZP.PDF (2666288)
Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služ.PDF (2333533)

Dodatok č.1 k zmluve o PPZS.PDF (1315092)

 

REFAM s.r.o.

Mandátna mluva VO.PDF (2063410)

 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Zmluva o pripojení do DS.PDF (1613700)

 

ŠEVT, a.s.

Rámcová kúpna zmluva.PDF (2995457)

 

KOMENSKY, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb.PDF (2700305)

 

PPKK SERVICE s.r.o.

Zmluva o dielo.PDF (2891936)

 

REVIG s.r.o.

Zmluva o regulácii živ. škodcov.PDF (827422)

 

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva.PDF (4706592)