Zverejňovanie zmlúv a faktúr

dodatok č.2 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2848919)

dodatok č.3 k Zmluve o dod.plynu.PDF (2871830)

dodatok k zmluve - elektrika.PDF (1201083)

servisná zmluva - rohože.PDF (949615)

zmluva o poskyt. technickej služ.PDF (2623010)

MAXNETWORK s.r.o. Kpt. Nálepku 866, 925 22 Veľké Úľany:Maxnetwork.PDF (389382)

Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a,821 09 Bratislava:001.jpg (851,8 kB),002.jpg (990 kB),003.jpg (2,1 MB),004.jpg (377,7 kB)

IVES Čs. armády 20, 041 18 Košice:a.jpg (1,1 MB),b.jpg (1,3 MB),

Západosl. vod. spol., a.s. 927 00 Šaľa:w1.jpg (1 008,7 kB)w2.jpg (349,8 kB)w3.jpg (925,7 kB)w4.jpg (1,4 MB)w5.jpg (1,3 MB)w5.jpg (1,3 MB)w6.jpg (1,3 MB)w7.jpg (406,6 kB)

Slovak Telekom, a.s.Bratislava : Dodatok k Zmluve o pripojení:z1.jpg (1,7 MB)z2.jpg (358,7 kB)z3.jpg (1,1 MB)z4.jpg (1,8 MB)Image.jpg (1726430)Image.jpg (180039)

Berendsen Textil s.r.o.Rohože.PDF (333480)

Poisntná mluva č. 1.1 001.jpg (1,8 MB),2 001.jpg (3,3 MB),3 001.jpg (3,1 MB),4 001.jpg (3,7 MB),5 001.jpg (2,7 MB)
Poistná zmluva č. 2a.jpg (2 MB)

Poistná zmluvy č. 3 B.jpg (514,7 kB),C.jpg (676,2 kB)D2.jpg (677,5 kB),E.jpg (1,5 MB),F.jpg (1,8 MB),G.jpg (2,1 MB),H.jpg (1,2 MB),I.jpg (847,5 kB)J.jpg (864,9 kB)

Zmluva o uskutočnení um.predstav.PDF (593423)

Kolektívna zmluva:Kolektívna zmluva 2014.doc (139264) Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve platnej od r. 2014.doc (45056)Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve platnej od r. 2016.pdf (293882)

Zmluva  o združenej dodávke elektriny1 001.jpg (556,1 kB),1 002.jpg (1,2 MB),1 003.jpg (1 021 kB),1 004.jpg (1,2 MB),,1 005.jpg (1,2 MB),1 006.jpg (1,4 MB),1 007.jpg (1,3 MB),1 008.jpg (1,4 MB), 1 009.jpg (1,4 MB),1 010.jpg (1,4 MB), 1 011.jpg (1,2 MB), 1 012.jpg (1,3 MB)1 013.jpg (1,1 MB),1 014.jpg (675,3 kB)

ZSE Energia, a.s. Bratislava:Elektrická energia.PDF (1937865)

Zmluva o obstaraní vystúpenia:A 001.jpg (679,4 kB),B 001.jpg (1 MB)

Eko Oil Slovakia s. r. o.Kuch. odpad.PDF (264597)

Generali poisťovňa:001.jpg (682292)002.jpg (552855)003.jpg (835725)004.jpg (1573786)005.jpg (896233)

Hudobné centrum Bratislava:Koncert.PDF (147265)Elma: ELMA-zmluva.PDF (66133)

Orange: 1001.jpg (1283972)1002.jpg (1867126)1003.jpg (2006887)1004.jpg (2272160)1005.jpg (2147695)1006.jpg (1894415)

Orange-Dodatok k zmluve.PDF (12839518)

SPP, a.s. BratislavaPlyn dodatok č. 01.PDF (210490)

 

Zmluva o poskytovaní služby BOZP.PDF (2666288)
Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služ.PDF (2333533)
Slovak Telekom, a.s..PDF (2646733)

Mandátna mluva VO.PDF (2063410)


Faktúry:Faktúry 2012.jan.xls (19 kB),    Faktúry 2012.febr.xls (20,5 kB)  ,Faktúry 2012.mar.xls (20,5 kB)Faktúry 2012.apr.xls (20,5 kB)Faktúry 2012.máj.xls (20,5 kB)Faktúry 2012.jún.xls (21 kB)   ,Faktúry 2012.júl.xls (19,5 kB),   Faktúry 2012.august.xls (20 kB),   Faktúry 2012.september.xls (22 kB)  ,Faktúry 2012.október.xls (21,5 kB),   Faktúry 2012.november.xls (23 kB),Faktúry 2012.december.xls (27136)
Faktúry 2013. január.xls (26624)Faktúry 2013. február.xls (26112)Faktúry 2013. marec.xls (27648)Faktúry 2013. apríl.xls (26112)Faktúry 2013. máj.xls (39936)
Faktúry 2013. jún.xls (38912)Faktúry 2013. júl.xls (40448)Faktúry 2013. august.xls (38912)  Faktúry september 2013.pdf (37708)Faktúry október 2013.pdf (38261)Faktúry november 2013.pdf (38337)Faktúry december 2013.pdf (37535) 

Faktúry január 2014.pdf (36010)Faktúry február 2014.pdf (35513)Faktúry marec 2014.pdf (38203) Faktúry apríl 2014.pdf (35972)   Faktúry máj 2014.pdf (39274) Faktúy jún 2014.pdf (38215)Faktúry júl 2014.pdf (36275) Faktúry august 2014.pdf (36078) Faktúry september 2014.pdf (36666)
Faktúry október 2014.pdf (38073) Faktúry november 2014.pdf (38600)

Faktúry december 2014.pdf (37045) Faktúry január 2015.pdf (34990) Faktúry február 2015.pdf (35266) Faktúry marec 2015.pdf (34305)
Faktúry apríl 2015.pdf (33894)

Faktúry máj 2015.pdf (34509)
Faktúry jún 2015.pdf (34683)

Faktúry júl 2015.pdf (36842)

Faktúry august 2015.pdf (36463)
Faktúry september 2015.pdf (35873)

Faktúry október 2015.pdf (39088)
Faktúry november 2015.pdf (37822)

Faktúry december 2015.pdf (38383)

Faktúry 02 2016.pdf (34318)
Faktúry 03 2016.pdf (36849)
Faktúry 04 2016.pdf (34696)
Faktúry 05 2016.pdf (34695)
Faktúry 06 2016.pdf (35839)
Faktúry 07 2016.xls (19968)
Faktúry 08 2016.xls (20480)
Faktúry 09 2016.xls (20992)
Faktúry 10 2016.xls (22016)
Faktúry 11 2016.xls (21504)
Faktúry 12 2016.xls (23552)
Faktúry 01 2017.pdf (33488)

Faktúry 02 2017 (1).pdf (34189)
Faktúry 03 2017.pdf (36314)
Faktúry 04 2017.pdf (34903)
Faktúry 05 2017.pdf (34083)
Faktúry 06 2017.pdf (35655)
Faktúry 07 2017.pdf (32555)
Faktúry 08 2017.pdf (32848)
Faktúry 09 2017.pdf (32994)
Faktúry 10 2017.pdf (33611)
Faktúry 11 2017.pdf (35125)
Faktúry 12 2017.pdf (36422)

ŠJ - Faktúry r. 2016.PDF (4189475)
ŠJ - Faktúry r. 2017.PDF (10184238)
 
 

 Objednávky:Objednávky 2012. jan.xls (16,5 kB), Objednávky 2012. febr.xls (17,5 kB),Objednávky 2012. mar.xls (17,5 kB),Objednávky 2012. apr.xls (16,5 kB),Objednávky 2012. máj.xls (18 kB,Objednávky 2012. jún.xls (16,5 kB)Objednávky 2012. júl.xls (17 kB)Objednávky 2012. august.xls (18 kB) ,Objednávky 2012. september.xls (18 kB) ,,Objednávky 2012. október.xls (17,5 kB)Objednávky 2012. november.xls (19 kB)Objednávky 2012. december.xls (23552)Objednávky 2013. február.xls (23040)Objednávky 2013. marec.xls (24064)
Objednávky 2013. august.xls (23552)Objednávky 2013. júl.xls (36352)Objednávky 2013. jún.xls (23040)Objednávky 2013. máj.xls (23040)
Objednávky január 2014.pdf (29584)Objednávky február 2014.pdf (31356)Objednávky marec 2014.pdf (32267)
Objednávky apríl 2014.pdf (31461)Objednávky máj 2014.pdf (34895)Objednávky jún 2014.pdf (32856)Objednávky júl 2014.pdf (29288)
Objednávky august 2014.pdf (31675) Objednávky september 2014.pdf (34219) Objednávky október 2014.pdf (33291)
Objednávky november 2014.pdf (32888)  Objednávky december 2014.pdf (30886) Objednávky január 2015.pdf (32119) Objednávky február 2015.pdf (33761)
Objednávky marec 2015.pdf (30976)Objednávky apríl 2015-pdf (32053)Objednávky máj 2015.pdf (32872)Objednávky jún 2015.pdf (31109)

Objednávky júl 2015.pdf (34893Objednávky august 2015.pdf (31699)) (30662)Objednávky september 2015.pdf (31822) 
Objednávky október 2015.pdf (34937)Objednávky november 2015.pdf (35785)Objednávky december 2015.pdf (33461)

Objednávky 01 2016.pdf (31192)Objednávky 02 2016.pdf (31488)Objednávky 03 2016.pdf )(34566Objednávky 05 2016.pdf (31130)Objednávky 06 2016.pdf (32487)

Objednávky 01 2017.pdf (32082) Objednávky 02 2017.pdf (29337)Objednávky 03 2017.pdf (33606)Objednávky 04 2017.pdf (31203)Objednávky 05 2017.pdf (30745) Objednávky 06 2017.pdf (31771) Objednávky 08 2017.pdf (30562)Objednávky 09 2017.pdf (30229)Objednávky 10 2017.pdf (29979)
Objednávky 11 2017.pdf (34183)Objednávky 12 2017.pdf (34755)