DÔLEŽITÝ OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda Jelka oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že so súhlasom zriaďovateľa prevádzka bude prerušená od 23.12.2023 do 07.01.2024. Viac tu: https://www.ms-ovoda-jelka.eu/oznamy/