Ochrana osobných údajov: 

 

*Vyhlasenie_prevadzkovatela.pdf (192084)

Informacie_o_spracuvani_OU_zodpovedna_osoba_naWEB.doc (46080)

ZO_nahlasenie_UnaOOU.png (42534)

 

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru , a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta , môžeme tak urobiť len ak  nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive.