Materská škola je 6 triedna, je samostatným právnym subjektom. Navštevuje ju 120 detí. Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje rodičom aj poldennú formu výchovy a vzdelávania, v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajších hodinách. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku navštevujú samostatné triedy.

 

Prevádzka MŠ:     6.30-16.30

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.