Stravovanie a naše jedlá

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

Jedálny lístok ŠJ pri MŠ:

➡️ www.jedalen.ikelp.sk, https://www.jedalen.sk/

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam podľa vekových skupín, ako aj materiálno – spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.

Školská jedáleň poskytuje deťom denne pripravené čerstvé, energeticky a nutrične vyvážené jedlo, ktoré im, podobne ako doma, chutí viac alebo menej.

Jedálny lístok  počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke obsahuje:

  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa
  • dve hlavné jedlá múčne a zeleninové

Zamestnanci ŠJ:
Vedúca ŠJ:     Ildikó Nagyová
Kuchárka:     Eva Vinczeová
Kuchárka:     Mária Ravaszová
Pomocná sila:     Helena Šarköziová

Pracovná doba:
Kuchárky:            Po – Pia:               7,00 – 15,00 hod
Vedúca ŠJ:         Po – Pia:                6,00 – 12,30 hod

Časové rozdelenie výdaja stravy pre deti MŠ:
Desiata:                08,45 – 09,20 hod
Obed:                   11,30 – 12,15 hod
Olovrant:              14,15 – 14,45 hod

Prihlásenie – odhlásenie dieťaťa zo stravy je potrebné  najneskôr do 6,00 hod v aktuálnom stravovacom dni. Možnosti:

  • telefonicky, SMS na tel. č.: +421 903 843 803
  • osobne v ŠJ ako súčasť MŠ – Óvoda Jelka

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase   od 12,30 – 13,00 hod.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a v čase mimoriadnej situácie balenie a výdaj neodhlásenej stravy bude odmietnuté.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca formou:

  • vklad na účet: SK 21 0200 0000 3500 1303 2132
  • poštová poukážka

Zariadenia spoločného stravovania od 14.12.2019 majú povinnosť informovať svojich stravníkov o krajine pôvodu mäsa, z ktorého uvarili pokrmy. Vyplýva to z vládnej novely zo dňa 12.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pôvod mäsa, z ktorého varíme v našej školskej jedálni:

  • hovädzie mäso – Slovenská republika
  • bravčové mäso – Slovenská republika
  • hydina – Slovenská republika

Naše jedlá

nátierka vajcová s oškvarkami, obloha – rajčiaky, mlieko polotučné

Losos v objatí zeleniny, zemiaky opekané

nátierka tvarohova s mrkvou, čaj s príchuťou byliniek, zázvoru, medu a citrónu

nátierka šunková s tvrdým syrom, obloha – paprika, čaj čierny s citrónom

polievka kuracia, závarka – cestovina

prívarok špenátový so smotanou, zemiaky varené, varené vajcia

bábovka tvarohová-mramorová, mlieko polotučné