Kontakt

Materská škola – Óvoda, Mierová 960/18 Jelka

Štatuár

Kovácsová Anikó

Riaditeľka

Nagyová Ildikó

Vedúca jedálne