Kontakty

 

MŠ - Óvoda Jelka "Vitaj v krajine chobáčikov"
Mierová 960/18
925 23 Jelka

Tel.: 031 7876159

E-mail: msjelka@gmail.com

IČO: 37 985 035

Štatutár : Vidrová Ildikó - riad.   Kont. :  0918 528 881

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY- ÓVODA:

 

Meno zamestnanca:

Mobil:

E-mail:

1

Kovácsová Anikó- zást. riad.

0905 925 679

aniko.kovacsova70@gmail.com

2

Skablová Kristína, Mgr.-uč.

0911 836 771

kikaskablová21@gmail.com

3

Gaálová Ružena, Bc. -uč.

0903 928 690

gaalova.ruzi@gmail.com

4

Lelkešová Andrea - uč.

0907028796

lelkesova.andrea@zoznam.sk

5

Havlík Orelová Andrea, Bc.- uč.

0911 784 455

 adka6662@gmail.com

6

Polomová Katarína, Mgr.- uč.

0903 131 845

katarinapolomova@gmail.com

7

Márišová Stella, Bc.-uč.

0907/964464

stella.marisova@gmail.com

8

Pálová Viola- uč.

0908 759 370

palovaviola@gmail.com

9

Mészárosová Renáta, Bc.. uč.

0910 499 580

reni.meszarosova@gmail.com

10

Benczeová Erika, Bc.- uč.

0907 250 623

ercsi007@gmail.com

11

Takácsovová Judita- uč.

0914106074

judittancos@zoznam.sk

12

Banková Anita. as.

0914 297 182

abankova89@gmail.com

 

13.  Nagyová Ildikó- ekonómka:  0903 843 803 ,  nagyildi825@gmail.com