Kontakty

 

MŠ - Óvoda Jelka "Vitaj v krajine chrobáčikov"
Mierová 960/18
925 23 Jelka

Tel. č.: 0917 404 572

E-mail: msjelka@gmail.com

IČO: 37 985 035

Štatutár: Kovácsová Anikó - riad.   Kont. :  0917 404 572

Vedúca ŠJ pri MŠ- Óvoda - Nagyová Ildikó, Kont.:  0903 843 803 

 

Kontakty na triedne učiteľky:

E-mail:

mravceky.msjelka@gmail.com
lienky.msjelka@gmail.com
stonozky.msjelka@gmail.com 
msjelka.sovicky@gmail.com 
pillangok.ovodajoka@gmail.com 
mehecskek.msjelka@gmail.com 

 

 

0907028796