OOÚ 2

Ochrana osobných údajov

 

VYHLÁSENIE prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami

Informacie_o_spracuvani_OU_zodpovedna_osoba_naWEB.doc

ZO_nahlasenie_UnaOOU.png

 

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru , a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta , môžeme tak urobiť len ak  nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive.