Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov. Materská škola – Óvoda , Mierová 960/18, Jelka 925 23 zverejňuje informáciu:

materská škola nemá voľnú pracovnú pozíciu

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠ- Óvoda, Mierová 960/18 , 925 23 Jelka eviduje žiadosti uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

Tlačivo na stiahnutie: Súhlas_databáza_uchádzačov_o_zamestnanie.doc

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru , a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta , môžeme tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive.