Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach

 

Podľa zákona č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.01.2012, ktorý uložil v § 11 a povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

MŠ- Óvoda , Mierová 960/18, Jelka 925 23  zverejňuje informáciu:

materská škola nemá žiadnu voľnú pracovnú pozíciu  

 

 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  MŠ- Óvoda, Mierová 960/18 , 925 23 Jelka  eviduje žiadosti uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.   

Tlačivo na stiahnutie:

 Súhlas_databáza_uchádzačov_o_zamestnanie.doc (34816)

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru , a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta , môžeme tak urobiť len ak  nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive.