Oznam – zatvorená škôlka dňa 2.4.2024

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda Jelka oznamuje rodičom/ zákonným zástupcom, že materská škola so súhlasom zriaďovateľa dňa 02.04.2024 bude zatvorená.